Angelikas intervjustund med Margot Wallström.

Onsdagen 11 December 2013 intervjuade jag Margot Wallström som har varit politiskt aktiv i socialdemokraterna.
Det var intressant tycker jag.

Intervjuare: Angelika

Foto: Alexander Kunz

Kommentera