Antoine Om LARP (Live Action Role Play)

L.A.R.P

Live Action Role Play

Live Action Rollspel

Dados 4 a 20 caras trans.png

Ett live-action-rollspel (LARP) är en form av rollspel där deltagarna fysiskt visar sina karaktärer. Spelarna strävar efter mål inom en fiktiv miljö som representeras av den verkliga världen medan de interagerar med varandra i karaktär. Resultatet av spelarens åtgärder kan förmedlas av spelregler eller bestämmas av konsensus bland spelare. Arrangemang som kallas gamemasters bestämmer inställningen och reglerna som ska användas och underlättar spelet.

 

De första LARP: erna kördes i slutet av 1970-talet, inspirerad av bordsspel på rollspel och genrer. Aktiviteten spriddes internationellt under 1980-talet och har diversifierats till en mängd olika stilar. Spel kan vara väldigt spelliknande eller kan vara mer upptaget av dramatiska eller konstnärliga uttryck. Händelser kan också utformas för att uppnå utbildnings- eller politiska mål. De fiktiva genrer som används varierar mycket, från realistiska moderna eller historiska miljöer till fantasi eller framtids perioder. Produktionsvärdena är ibland minimala, men kan involvera detaljerade platser och kostymer. LARP: er varierar i storlek från små privata evenemang som varar några timmar till stora offentliga evenemang med tusentals spelare som varar i flera dagar.

Översikt

Deltagarna i en LARP skildrar fysiska karaktärer i en fiktiv miljö, vilket improviserar deras karaktärers tal och rörelser något som skådespelare i improvisationsteatern. Detta skiljer sig från bordsspel med rollspel, där karaktärhandlingar beskrivs verbalt. LARP: er kan spelas i ett offentligt eller privat område och kan pågå i timmar eller dagar. Det finns vanligtvis ingen publik. Spelare kan klä sig som sin karaktär och bära lämplig utrustning, och miljön är ibland dekorerad för att likna inställningen. LARP kan vara engångshändelser eller en serie händelser i samma inställning, och händelser kan variera i storlek från en handfull spelare till flera tusen.

Händelser tas på till förmån för spelarna, som tar på sig roller som kallas spelbara karaktärer (playable character PC) som spelarna kan skapa sig själva eller ges av spelmästarna. Spelare spelar ibland samma karaktär upprepade gånger vid separata evenemang och utvecklar gradvis karaktären och dess relationer med andra karaktärer och inställningen.

Arrangörer som kallas Spelmästare (gamemasters GM)  bestämmer reglerna och inställningen för en LARP, och kan också påverka en händelse och agera som domare medan den äger rum.  GMerna kan också göra det logistiska arbetet, eller det kan finnas andra arrangörer som hanterar detaljer som reklam för evenemanget, bokning av en plats och ekonomisk ledning. Till skillnad från GM i ett bordspelande rollspel har en LARP GM sällan en översikt över allt som händer under spelet eftersom många deltagare kan interagera på en gång. Av denna anledning är en LARP GM: s roll ofta mindre upptagen av att tätt upprätthålla en berättelse eller direkt underhålla spelarna, och mer med att ordna strukturen för LARP innan spelet börjar och underlätta spelarna och besättningen att upprätthålla den fiktiva miljön under spelet.

Deltagare som ibland kallas besättningen kan hjälpa GM: erna att ställa in och underhålla miljön för LARP under spelet genom att agera som scenhänder eller spela icke spelbara karaktärer (non playable character NPC) som fyller i inställningen. Besättningen får vanligtvis mer information om inställningen och mer riktning från GM: erna än spelare gör. I ett bordspelande rollspel spelar en GM vanligtvis alla NPC: er, medan i en LARP vanligtvis spelas varje NPC av en separat besättningsmedlem. Ibland uppmanas spelare att spela NPC: er under perioder av ett evenemang.

Mycket av spelet består av interaktioner mellan karaktärer. Vissa LARP-scenarier har främst interaktion mellan datorer. Andra scenarier fokuserar på interaktion mellan datorer och aspekter av inställningen, inklusive NPC: er, som är under ledning av GM: erna.

Historia

LARP har inte en enda utgångspunkt, men uppfanns oberoende av grupper i Nordamerika, Europa och Australien. Dessa grupper delade en upplevelse med genre fiction eller bordspelrollspel och en önskan att fysiskt uppleva sådana inställningar. Förutom rollspel på bordsskivan är LARP förankrat i barndomsspel av låtsas , spela strider, kostympartier, rollspel-simuleringar, Commedia dell’arte, improvisationsteater, psykodrama, militära simuleringar och historiska återupptagningsgrupper som Society for Creative Anakronism.

Den tidigaste inspelade LARP-gruppen är Dagorhir, som grundades 1977 i USA och fokuserar på fantasyslag. Strax efter lanseringen av filmen Logan’s Run 1976, kördes rudimentära live rollspel baserade på filmen vid amerikanska science fiction-konventioner. 1981 startade International Fantasy Gaming Society (IFGS) med regler påverkade av Dungeons & Dragons. IFGS namngavs efter en fiktiv grupp i Drömparkens roman 1981, som beskrev framtids aktiga LARP: er. 1982 bildades Society for Interactive Literature, en föregångare för Live Action Roleplayers Association (LARPA), som den första inspelade teaterstil LARP-gruppen i USA.

Treasure Trap, bildades 1982 på Peckforton Castle, var det första inspelade LARP spelet i Storbritannien och påverkade fantasy-LARP som följde där. Den första inspelade LARP i Australien kördes 1983 med hjälp av science fiction Traveler-inställningen. 1993 släppte White Wolf Publishing Mind’s Eye Theatre, som fortfarande spelas internationellt och är förmodligen den mest kommersiellt framgångsrika publicerade LARP. De första tyska evenemangen var i början av 1990-talet, med speciellt fantasi LARP som växte snabbt där, så att sedan 2001 har två stora tyska evenemang genomförts varje år som har mellan 3000 och 7000 spelare vardera och lockar spelare från hela Europa.

Idag är LARP en utbredd aktivitet internationellt. Spel med tusentals deltagare drivs av vinstdrivande företag och det finns en liten industri för att sälja dräkt, rustnings och skumvapen främst avsedda för LARP.

Ändamål

De flesta LARP: er är avsedda som spel för underhållning. Trevliga aspekter kan inkludera samarbete av en berättelse, försöket att övervinna utmaningar i strävan efter en karakters mål och en känsla av nedsänkning i en fiktiv miljö. LARP: er kan också innehålla andra spelliknande aspekter som intellektuella pussel och sportliknande aspekter som att slåss med simulerade vapen.

Vissa LARP: er betonar konstnärliga överväganden som dramatisk interaktion eller utmanande ämnen. Avantgarde eller arthaushändelser har särskilt experimentella tillvägagångssätt och ambitioner med hög kultur och hålls ibland i fina konstsammanhang som festivaler eller konstmuseer. Teman för avantgarde evenemang inkluderar ofta politik, kultur, religion, sexualitet och det mänskliga tillståndet. Sådana LARP är vanliga i de nordiska länderna men finns också på andra håll.

Förutom underhållning och konstnärlig merit kan LARP-evenemang utformas för utbildnings eller politiska ändamål. Till exempel använder den danska gymnasiet Østerskov Efterskole LARP för att undervisa de flesta av sina klasser. Språkkurser kan undervisas genom att fördjupa eleverna i ett rollspelsscenario där de tvingas improvisera tal eller skriva på det språk de lär sig. LARP händelser med politiskt tema kan försöka väcka eller forma politiskt tänkande inom en kultur.

Eftersom LARP involverar en kontrollerad konstgjord miljö inom vilken människor interagerar har den ibland använts som ett forskningsverktyg för att testa teorier inom sociala områden som ekonomi eller lag. Till exempel har LARP använts för att studera tillämpningen av spelteori på utvecklingen av straffrätt.

Fantasi Och Verklighet

Under en LARP representerar spelarens handlingar i den verkliga världen karaktär handlingar i en fantasi miljö. Spelregler, fysiska symboler och teaterimprovisation används för att överbrygga skillnader mellan den verkliga världen och miljön. Till exempel kan ett rep vara en låtsas vägg. Realistiskt utseende vapenrekvisita och riskfylld fysisk aktivitet är ibland avskräckta eller förbjudna av säkerhetsskäl. Medan den fiktiva tidslinjen i en RPG (Roleplaying Game) plattan ofta utvecklas i spelet, vilket kan vara mycket snabbare eller långsammare än tiden som går för spelare, är LARP: er annorlunda eftersom de vanligtvis körs i verklig tid, med speltid som endast används i särskilda omständigheter.

Det finns en åtskillnad mellan när en spelare är i karaktär, vilket betyder att de aktivt representerar sin karaktär, och när spelaren inte spelar sin karaktär, vilket betyder att de är sig själva. Vissa LARP: er uppmanar spelare att stanna konsekvent i karaktär utom i nödsituationer, medan andra accepterar att spelare inte är karaktär ibland. I en LARP antas det vanligtvis att spelare talar och agerar i karaktär om inget annat anges, vilket är motsatsen till normal praxis i bordsspels rollspel. Karaktär kunskap anses vanligen vara skilt från spelarnas kunskap, och att agera efter information som en karaktär inte skulle kunna kanske kan betraktas som fusk.

Medan de flesta LARP: er upprätthåller en tydlig åtskillnad mellan den verkliga världen och den fiktiva inställningen, blandar genomgripande LARP: er fiktion med modern verklighet på ett sätt som liknar alternativa verklighetsspel. Gäster som inte känner till att ett spel äger rum kan behandlas som en del av den fiktiva miljön, och material i karaktär kan integreras i den verkliga världen.

Regler

Många LARP: er har spelregler som avgör hur karaktärer kan påverka varandra och inställningen.  Reglerna kan definieras i en publikation eller skapas av spelmästarna. Dessa regler kan definiera teckenfunktioner, vad som kan göras med olika objekt som finns i inställningen och vad tecken kan göra under stillestånd mellan LARP-händelser. Eftersom domare ofta inte är tillgängliga för att förmedla alla karaktärhandlingar, förlitas spelarna för att vara ärliga i sin tillämpning av reglerna.

Vissa LARP-regler kräver användning av simulerade vapen såsom skumvapen eller airsoft vapen för att avgöra om karaktärer lyckas slå varandra i stridsituationer. Vid ryska LARP händelser används vapen gjorda av hård plast, metall eller trä. Alternativet att använda simulerade vapen är att pausa rollspel och bestämma resultatet av en handling symboliskt, till exempel genom att rulla tärningar, spela sten sax påse eller jämföra karaktär attribut.

Det finns också LARP som klarar sig utan regler, i stället förlitar sig på spelare att använda deras sunt förnuft eller känsla för dramatisk lämplighet att samarbet besluta vad resultatet av deras handlingar kommer att bli

Genrer

LARP: er kan ha vilken genre som helst, även om många använder teman och inställningar härstammade från genre fiktion. Vissa LARP lånar en inställning från ett etablerat verk i ett annat medium (tillexempel Ringenes Herre eller Mörkets värld), medan andra använder inställningar baserade på den verkliga världen eller utformade specifikt för LARP. Egna kampanjinställningar, tillsammans med regeluppsättningar, är ofta den främsta kreativa tillgången för LARP-grupper och LARP-utgivare.

LARP med viktoriansk miljö
LARPs som anges i modern tid kan utforska vardagliga oro eller specialintressen som spionage eller militär aktivitet. Sådana LARP: er liknar ibland ett alternativt verklighetsspel, ett Assassin spel eller en militärsimulering med live kamp med airsoft, laser tagg eller paintball markörer. LARP: er kan också ställas in i historiska epoker eller ha halvhistoriska miljöer med mytologiska eller fantastiska aspekter införlivade.

Fantasy LARP
Fantasy är en av de vanligaste LARP-genren internationellt och är den genren som de största evenemangen använder. Fantasy LARP: er finns i låtsas historiska världar inspirerade av fantasilitteratur och fantasirollspel som Dungeons & Dragons. Dessa inställningar har vanligtvis magi, fantasi raser och begränsad teknik. Många fantasy-LARP: er fokuserar på äventyr eller på konkurrens mellan karaktär gäng. Däremot sker science fiction-LARP i futuristiska miljöer med högteknologi och ibland med utomjordiskt liv. Detta beskriver ett brett spektrum av LARP, inklusive politiskt tema LARP som visar dystopiska eller utopiska samhällen och miljöer inspirerade av cyberpunk, rymdopera och post apokalyptisk fiktion.

Horror LARP: er är inspirerade av skräckfiktion. Populära subgenrer inkluderar zombie apokalyps och Cthulhu Mythos, ibland med de publicerade Cthulhu Live reglerna. The World Of Darkness, publicerad av White Wolf Publishing, är en allmänt goth punk skräckinställning där spelare vanligtvis skildrar hemliga övernaturliga varelser som vampyrer och varulvar. Denna inställning kan spelas med Mind’s Eye Theatre, som är en uppsättning LARP regler som också publiceras av White Wolf. World Of Darkness LARP spelas vanligtvis i en kronik, en serie korta evenemang som hålls med jämna mellanrum och är också populära vid konferenser. En internationell kronik drivs av White Wolfs officiella fanklubb, Camarilla.

Stilar

LARP evenemang har en mängd olika stilar som ofta överlappar varandra. Enkla åtskillnader kan göras när det gäller den använda genren, förekomsten av simulerade vapen eller abstrakta regler, och om spelare skapar sina egna karaktärer eller får dem tilldelade av game masters. Det skiljer också mellan scenarier som bara körs en gång och de som är utformade för att vara repeterbara. Ett antal andra vanliga klassificeringar följer.
Teater-stil, eller freeform, LARP kännetecknas av ett fokus på interaktion mellan karaktärer som är skrivna av spelmästarna, inte använder simulerade vapen för strid, och en eklektisk inställning till genre och miljö. Händelser i denna stil varar vanligtvis bara några timmar och kräver relativt liten förberedelse av spelare och spelas ibland på spelkonventioner. Vissa mordmysteryspel där spelare tilldelas karaktärer och uppmuntras att rollspel fritt liknar också TAR-stil LARP.
Vissa väldigt stora evenemang kända som fests (kort för festival) har hundratals eller tusentals deltagare som vanligtvis är uppdelade i konkurrerande karaktärpartier som läger sig separat runt en stor plats. Det finns bara ett fåtal fests i världen, alla baserade i Europa och Kanada; Men deras storlek betyder att de har ett betydande inflytande på lokal LARP-kultur och design. I den andra änden av storleksskalan har vissa små händelser kända som linjära eller linjekurs LARP: er en liten grupp datorer inför en serie utmaningar från NPC: er och planeras och kontrolleras ofta tätare än andra LARP stilar.
Medan vissa LARP är öppna för deltagare i alla åldrar, har andra ett lägsta åldersbehov. Det finns också ungdoms LARP, särskilt avsedda för barn och ungdomar. Vissa drivs genom institutioner som skolor, kyrkor eller scouterna. Danmark har ett särskilt stort antal ungdoms larp.

Kulturell Betydelse

Rollspel kan ses som en del av en rörelse i västerländsk kultur mot deltagande konst, i motsats till traditionell åskådarkonst. Deltagare i en LARP kastar rollen som passiv observatör och tar på sig nya roller som ofta ligger utanför deras dagliga liv och strider mot deras kultur. Arrangörerna av en LARP och de andra deltagarna fungerar som medskapare av spelet. Denna samarbetsprocess för att skapa delade fiktiva världar kan vara förknippad med en bredare växande “geek” kultur i utvecklade samhällen som i sin tur är förknippad med långvarig utbildning, högt utnyttjande av informationsteknologi och ökad fritid. I jämförelse med den vanliga videospel branschen, som är mycket kommersialiserad och ofta marknadsförs mot en manlig publik, är LARP mindre kommersiellt, och kvinnor bidrar aktivt som författare och deltagare.

LARP har varit ett ämne för akademisk forskning och teori. Mycket av denna forskning kommer från rollspelare, särskilt från publikationerna från de nordiska Knutepunkt rollspel konventionerna.  Det bredare akademiska samfundet har nyligen börjat studera LARP också, både för att jämföra det med andra medier och andra varianter av interaktiv spel, men också för att utvärdera det på egen hand. 2010 spekulerade William Bainbridge att LARP en dag kan utvecklas till en stor industri i form av platsbaserade spel med användning av allestädes närvarande beräkning.

I Danmark använder Østerskov Efterskole LARP som en pedagogisk metod för att undervisa ämnen till gymnasieelever genom interaktivitet och simulering. LARP-grupper använder också simuleringar av aktuella och historiska händelser och ämnen som flyktingar och AIDS-krisen för att spela och undersöka dessa ämnen.

I populär kulturen

Filmer

Mazes and Monsters (1982)

Role Models (2008)

The Wild Hunt (2009)

Lloyd the Conqueror (2011)

Knights of Badassdom (2014)

Litteratur

Dream Park (1981)

Dokumentärer

Darkon (2006)

Monster Camp (2007)

Teater

Vänner som dessa (2009)

LARP videor Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=larp

 

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Kommentera