Antoine Om Pirater!

torned pirate flag

Sjöröveri är överfall på främst handelsfartyg i syfte att plundra dem. Den som bedriver sjöröveri kallas pirat, eller sjörövare. Pirater har funnits så länge människor har färdats på havet. Kapare var till skillnad från piraterna sanktionerade med kaparbrev. utfärdade av en regering, vilket tillät dem att i krigstid attackera fientliga skepp. Kaparverksamhet är sedan 1856 förbjuden enligt Internationell rätt. Sjöröveri förekommer idag bland annat i Guineabukten, utanför Somalia och i Malackasundet.
Ordet pirat kommer av det latinska ordet pirata, som härstammar från det grekiska ordet piera som betyder: ”försöka”, ”angripa” från roten preil, som betyder ”fara”. En av de äldsta definitionerna av ordet pirat, pirate, som förekommer i engelska lexikon fastslår att ordet är identiskt med ”ett slags skepp”. Ordet har också fått moderna betydelser i det att det även exempelvis kan åsyfta personer som illegalt kopierar och distribuerar mjukvara.

Från sjöröveriets begynnelse
Antikens europeiska storkulturer växte fram runt medelhavet på grund av handelsvägarna. Fenicierna grundade den första handelsstormakten i medelhavet, baserad på kolonisering, utforskning och handel i regionen. Feniciska fartyg tog sig ut ur medelhavet genom Gibraltar sund och besökte till och med England (de kan även ha rest ännu längre norrut också och söderut längs Afrikas kust). Feniciernas oskyddade handel blev genast föremål för sjörövare, landsstråtrövare gick helt enkelt till sjöss, eftersom det var långt enklare och lönsammare att tillförskaffa sig rikedomar längs de rika handelsvägarna till havs. Piratexpeditioner utgick från Grekland och sjörövarna hade en god bas i Kilikien
Det gryende Romerska riket hade våldsamma problem med sjöröveri. Romarna hade ingen stående flotta för patrullering och skydd av kusterna, så piraterna tog sig stora friheter. De plundrade till och med fartyg utanför imperiets huvudstad Rom. En vanlig berättelse från antiken är hur Julius Caesar i sin ungdom togs fången av ett gäng pirater och utlämnade honom först efter att han erlagt lösesumma. År 69-66 f.kr. utrustade Pompejus en expedition till Kilikien och gjorde slut på sjöröveriet som plågat Medelhavet i århundraden.
Sjöröveriet på Medelhavet tilltog allteftersom det romerska riket förföll, men i århundraden efter dess fall, låg sjöröveriet också på ett minimum. Detta eftersom handeln på medelhavet inte längre var stor och omfattande och det helt enkelt inte fanns någon marknad för sjöröveri.
Medeltida sjöröveri förekom i de europeiska farvattnen, och vikingarna kan nämnas i sammanhanget. I den nordtyska handelsalliansen Hansas fotspår följde också rikligt sjöröveri på Östersjön. De mest kända sjörövarna från denna tid var vitalianerna, ledda av Klaus Störtebeker, och som fick hansestäderna att utrusta en expedition för att fånga honom.

Barbareskpiraterna
Detta avsnitt är en sammanfattning av Barbareskpirater.
När Granada föll år 1492 och hela Spanien stod återervörat, flydde morerna till Nordafrikas kuster och bildade sig där egna stater. De var törstiga efter hämnd på Spanien och åtog sig snart att bedriva sjöröveri i Medelhavet för att hämnas på Spanien och bygga sig nya rikedomar. Barbareskstaterna i Nordafrika blev beryktade. och många europeiska länder tvingades betala skatt för att korsarerna från Nordafrika skulle lämna deras fartyg ifred (även Sverige betalade sådan skatt).
De europeiska makterna sände ut ett antal expeditioner för att stävja korsarerna, men inte förrän 1830 lyckades man undanröja hotet när Frankrike anföll och ockuperade Alger en gång för alla. Även européerna bedrev sjöröveri i medelhavet. Främst var det johanniterriddarna på Rhodos och Malta som störde turkisk trafik på havet. År 1565 hade turkarna fått nog av sjöröveriet och utrustade en armé för att belägra och inta Malta, men kriget misslyckades och Malta fortsatte vara fritt fram till 1798 när Napoleon I erövrade ön.

pirat med gevär

Den klassiska bilden av en sjörövare. Mycket av legenderna kring piratlivet har tillkommit genom piraternas kulturella ikonstatus. Romaner, filmer och datorspel har genom tiderna spelat på ofta osanna myter såsom till exempel den historiskt obelagda bestraffningsmetoden att ”gå på plankan”. Verklighetens pirater var dock minst lika fascinerande som de vi möter i ”Pirates of the Caribbean” Illustration av Howard Pyle

henry morgan

Sir Henry Morgan är en av de mest kända sjörövarna i historien. Han skapade sig en enorm piratflotta med vilken han plundrade de spanska besittningarna i Sydamerika. Bland annat överföll han staden Panama. Han drog sig tillbaka till Jamaica där han sedermera blev guvernör, men hans sista år var olyckliga.

henry morgan ship

Kaparen Henry Morgan attackerar spanska skepp vid Maracaibo i Sydamerika

blackbeard vs robert maynard

Svartskägg (Edward Teach) slåss mot löjtnant Robert Maynard ”Må min själ bli evigt fördömd om jag ger eller tar emot nåd från er!” ska hans sista ord ha varit. Han gick i strid med brinnande luntor i skägget för att se ännu mer skrämmande ut. Svartskägg dog av ett skott i ryggen precis som han skulle klyva Maynards huvud. Den berömde piratens huvud hängde de segerrika engelsmännen sedan i skeppsmasten.

Sjöröveriets guldålder
Sjöröveriets klassiska era inträffade under den europeiska imperialismens tid. Spanien och Portugal var de första länderna att grunda en enorm kolonial värld på andra sidan haven, främst i Amerika. I Amerika fann spanjorerna enorma rikedomar bland annat genom att fördärva de stora indiankulturerna, grunda guldgruvor och stora plantager. De spanska städerna i Nya Världen växte kraftigt i rikedom under 1500-talet, och de rikedomar som transporterades hem till Spanien över havet blev lätta byten för sjörövare från främst England, Frankrike och Nederländerna
Det var ett blodigt, inofficiellt krig till sjöss som utspelade sig. Spanjorerna konvojerade sina guldskepp mellan Spanien och Nya Världen, men sjörövarna blev allteftersom djärvare och satte själva ihop stora flottor för att attackera guldtransporterna och till och med göra räder mot de spanska städerna på öarna i Karibien och längs kusterna på det amerikanska fastlandet. Piratkriget pågick i Amerika fram till 1720-talet. Vid den tiden började kolonialmakternas militära styrka i Amerika växa sjöfarten kunde säkras av egna reguljära militära eskadrar och det fanns inte längre någon anledning att utrusta sjörövare med kaparbrev, exempelvis. De reguljära militära styrkorna jagade slutligen bort sjörövarna från de amerikanska farvattnen.
De tidiga sjörövarna i Karibien anföll den spanska silverflottan som transporterade spanjorernas enorma byte tillbaka till Europa, och sjörövarna gjorde det som ett led i kriget mot den spanska övermakten i Europa. En av anledningarna till Spaniens krigsförklaring mot England och den spanska armadan 1588 var att en gång för alla göra slut på de engelska piraternas plundringar, så det fanns storpolitiska intressen bakom sjöröveriet. Spanjorerna såg alla utlänningar i Karibien som olagliga besökare och om utlänningar påträffades, blev de helt enkelt fängslade. Detta avskräckte dock inte England fyllde sina skattkistor med plundrat spanskt guld, holländarna var inbegripna i frihetskrig mot Spanien och förde kriget även i Nya Världen, och Frankrikes hugenotter letade efter nya länder att kolonisera efter de blodiga hugenottkrigen.
Bland Karibiens djärva tidiga sjörövare kan nämnas Francis Drake som år 1586 plundrade Hispaniolas huvudstad (nuv. Dominikanska republiken) och gjorde allvarlig skada i Karibien i stort också och holländaren Piet Heyn som plundrade utanför Kubas kust.

Buckanjärerna
Buckanjärena kom från Hispaniola (den ö som idag utgörs av Haiti och Dominikanska republiken), där sjörövarna tidigt fick fäste och grundade egna små samhällen. Ordet Buckanjär kommer från fransmännens på Haiti sätt att röka fisk som kallades för Boucan. Ursprungligen utgjorde buckanjärerna endast en samling jägare på Hispaniola, men benämningen fick vidare betydelse när de också började färdas längs kusterna och lägga sig till med att plundra spanska fartyg och båtar. I världshistorien talas det om buckanjärer som benämning på de pirater som kryssade i Karibien under sjöröveriets guldålder. Man kan också höra talas om flibustiärer på svenska, ett ord som också betecknar buckanjärerna.
1600-talets buckanjärer var kända för det demokratiska arrangemang under vilket de stred och levde, och det fanns klara regler. Alla som deltog i strid gjorde det av egen fri vilja, och om någon blev skadad, skulle han kompenseras. Man valde sina ledare, vilket gjorde att det alltid var de dugligaste och populära männen som fungerade som kaptener. Rovet skulle vidare delas upp rättvist efter nogsamt uppgjorda planer och regleringar. Att stjäla från en kamrat bestraffades ofta med att förövarens öron höggs av eller ibland även maronering, det vill säga att den skyldige sattes iland på en obebodd klippa och fick klara sig bäst han kunde.
Det var med dessa buckanjärer som några av historiens mest kända piratexpeditioner utgick. Den blodtörstige kapten l’Ollonais, ledde bland annat plundringarna av städerna Maracaibo och Gibraltar och var så känd för sin enorma grymhet att till och med hans eget folk övergav honom, slutligen, och han strandsattes, infångades av indianer och dog i deras våld. Den störste av Karibiens pirater var dock Henry Morgan. Denne ledde framgångsrika expeditioner till Sydamerikas nordkust. 1671 samlade han Karibiens största piratflotta; 37 fartyg med 1800 stridande pirater ombord, och seglade mot Panama. Piraterna intog Porto Bello vid kusten och marscherade inåt land, varvid man utkämpade ett regelrätt fältslag mot de spanska trupperna som skyddade Panama. Staden intogs och plundrades. Henry Morgan drog sig sedermera tillbaka som en rik man och levde ut sina dagar på Jamaica, han adlades och blev guvernör.
Under 1600-talets sista decennier avtog sjöröveriet i Karibien och den gyllene eran gick mot sitt slut. De europeiska stormakterna var då så pass resursrika att de kunde utrusta egna militära eskadrar i Karibien och det fanns inte längre något behov av sjörövarna som privata krigare mot Spanien. De militära styrkorna sopade rent farvattnen från piraterna och dessa sökte sig andra marknader istället. Exempelvis tog de sig till Afrikas kuster och Indiska oceanen där sjöröveriet blommade upp i början av 1700-talet. Där var det brittiska sjörövare som stod för det mesta, män som Bartholomew Roberts. En sista lämning av de gamla buckanjärerna var kapten William Kidd, som otursförföljd kapade i amerikanska farvatten och slutligen avrättades i London år 1701, och kaptenSvartskägg, som talande nog föll i strid mot reguljära militärer som jagade ner honom år 1718. Svartskäggs omtalade grymhet var dock mest en fråga om ryktesspridning och rent ut sagt god marknadsföring från hans egen sida.

Kvinnliga pirater

anne bonny and mary read

Kvinnliga pirater hörde till undantagen. Anne Bonny och hennes vän Mary Read (bilden ovan) levde dock ombord på Jack Rackhams fartyg. Anne hjälpte Jack Rackham att stjäla en slup i Nassau och med den plundrade de och härjade i Västindien. Hon stred och levde piratlivet på lika villkor som män.
Det har genom hela historien funnits kvinnliga sjörövare också, och följande är några exempel.
De romerska krigen mot Illyrien (220-talet f.kr.) före det andra puniska kriget, utkämpades mot en piratdrottning som regerade Illyrien och sände ut sjörövarexpeditioner som allvarligt skadade romersk sjöfart.
Gotiska prinsessan Alfhilda ska ha ägnat sig åt sjöröveri på Östersjön. Lady Killingrew ska 1582 ha kapat ett tyskt fartyg vid Falmouth. Gustav vasas dotter Cecilia Vasa finansierade en egen privat flotta för att bedriva kapning. Detta var då ett sätt att dryga ut hushållskassan då man bordade och plundrade utländska fartyg.
Fru Ching ledde på 1800- talet en piratflotta, omfattande inte mindre än 500 skepp, i kinesiska farvatten.
Anne Bonny och Mary Read
De mest kända kvinnliga sjörövarna hette Anne Bonny och Mary Read och konstigt nog så kände de varandra väl. Vi vet att de rövade för trehundra år sedan i Karibien (Västindien) och vi vet att de till slut blev tillfångatagna. Annars finns det som alltid när det gäller sjöröveri en massa historier där det är svårt att veta vad som verkligen har hänt och vad som folk har fantiserat vidare på.
Det berättas att både Anne och Mary under sin barndom och ungdom hemma på Irland respektive i England varit klädda som pojkar och uppfostrats som pojkar. Mary var soldat under flera år och mönstrade därefter på ett fartyg som gick till Västindien. Ann, som gift sig med en sjöman, följde med honom till Bahamas.

Stred tillsammans

Där träffade hon piraten Calico Jack, blev kär i honom och blev sjörövare på hans skepp. Deras fartyg överföll det fartyg som Mary befann sig på. De två kvinnorna möttes och blev sedan sjörövare på samma skepp under flera år.
Anne och Mary fortsatte med sjöröveri trots att engelske kungen 1718 bestämt att det var förbjudet. Till slut blev de tillfångatagna efter en hård strid då Anne och Mary kämpade väl. Tyvärr var deras manliga sjörövarkamrater för berusade för att de skulle kunna vinna. Alla dömdes till hängning men under rättegången slapp Ann och Mary galgen eftersom båda väntade barn. Mary dog innan barnet var fött. Ann födde sitt barn, sedan försvinner spåren efter henne.
Ann lär, enligt en sägen, ha sagt till Calico Jack när han skulle hängas; ”Hade du slagits som en man hade du inte behövt dö som en hund!” Hon var fortfarande arg på honom för att ha varit för berusad för att kunna slåss.

 

Pirat Flaggan

Pirates Historical Pirate Flags

 

Piratflaggan var kanske den mest berömda sjörövarsymbolen. Sjörövarna under 1600- och 1700-talen designade sina egna flaggor och kändes igen på dem. Piraterna använde sin flagga som signalflagga i syfte att sätta skräck i sina offer och samtidigt identifiera piratkaptenen. Varifrån namnet Jolly Roger kom, har historikerna en rad teorier om; varav den mest troliga är att basfärgen i flaggan ursprungligen var röd (från franskans jolie rouge – vackert röd). En annan teori är att flaggan ska vara uppnämnd efter den sicilianske kungen Roger II som levde under kårstågstiden. Piraten Edward England flög den klassiska flaggan med en dödsskalle med två benkotor under mot svart bakgrund och det är den som förknippas med Jolly Roger-designen. Trots det, hade alla piratkaptener varierande flaggor och de var viktiga statussymboler. Vanliga symboler på flaggorna var djävlar, benknotor, svärd och skelett. Timglaset var också en vanligt förekommande symbol som markerade det faktum att fiendernas timma var slaget.

Som exempel på andra varianter kan nämnas Edward Teach Svartskäggs flagga som hade en svart bakgrund med djävulens skelett som med en pil hackade på ett blödande hjärta. Kapten Jack Rackhams flagga hade en dödskalle och två svärd mot en svart bakgrund. När ett piratfartyg hissade en helt blodröd vimpel i masten och gick till anfall betydde det att de inte tog några fångar och inte väntade sig någon nåd heller. Vimpeln bådade alltid strid in i döden.

 

Några berömda pirater och kapare

Klaus Störtebecker, Pirat I Nordsjön runt år 1400

Sir Francis Drake, engelsk sjöhjälte som deltog i krigen mot Spanien på 1500-talet.

John Hawkins, engelsk slavhandlare och pirat, Atlanten och Sydamerika, 1500-talet.

Murat Rais, barbareskpirat i Medelhavet 1500-talet

Piet Heyn, holländsk kapare i Karibien, tidigt 1600-tal.

François l’Ollonais, fransk pirat i Karibien i mitten av 1600-talet.

Henry Morgan, engelsman som plundrade Panama 1671.

Svartskägg (Edward Teach), engelsman med bas i Bahamas. stupade i strid 1718.

William Kidd, engelsman som plundrade i amerikanska farvatten under tidigt 1700-tal.

Bartholomew Roberts, engelsman som plundrade i amerikanska och afrikanska farvatten. Tidigt 1700-tal.

Calico Jack, engelsk sjörövare som hade Mary Read och Anne Bonny på sitt skepp 1700-talet

Lars Gathenhielm, svensk kapare under det stora nordiska kriget

Robert Surcouf, fransk kapare I Ostindien under napoleonkrigen

Jean Lafitte, amerikansk sjöhjälte som deltog I 1812 års krig

 

Pirater i populärkulturen

 

Sjörövare som de oftast brukar framställas i saog Försedd med lapp för ögat, träben, papegoja, mössa med Jolly Roger avbildad, glugg mellan tänderna, skägg och ena handen ersatt med en krok. Att piraterna för det mesta bär 1700-talskläder beror på att sjöröveri var ett stort problem under Ost- och Västindiska kompaniernas tid, och presenterades så av samtida författare och illustratörer.

Pirater har varit ett vanligt tema i populärkulturen där företeelsen ofta är behäftat med vissa stereotypiska föreställningar vad gäller klädsel, ordval och beteende – vissa helt uppdiktade. ”Nästan alla våra föreställningar om deras beteende härstammar från guldåldern för pirathistorier, som nådde sin absoluta kulmen 1881 med Robert Louis Stevensons berättelse om Skattkammarön.” Ungefär samtida med Skattkammarön var Gilbert och Sullivans mycket populära komiska operett The Pirates of Penzance från 1879. Vissa påståenden om piratkulturen, exempelvis ”att gå på plankan” spreds bland annat via J. M. Barries roman om Peter Pan och Kapten Krok. Robert Newtons porträtt av Long John Silver i Walt Disneys version av Skattkammarön från 1950 hjälpte också till att definiera den moderna versionen av pirater, vilket även omfattade den stereotypa föreställningen om deras sätt att prata. I Bertolt Brechts och Kurt Weills Tolvskillingsoperan förekommer stycket Sjörövar-Jenny (Die Seeräuber-Jenny). Sjörövar-Jenny förekommer också som karaktär i Nationalteaterns pjäs Kåldolmar och kalsipper från 1975. Flera stora serieskapare har också porträtterat sjörövare. Berättelsen om Fantomen tar sin början 1536 då Singhpirater angriper ett brittiskt fartyg. Den enda överlevande är Christopher Walker som flyter iland i Bengalibukten där han tas omhand av ett pygméfolket och blir till den första Fantomen. Ett gäng med sjörrövare är också återkommande karaktärer i serien om Asterix och Obelix och i de två Tintinalbumen Enhörningens hemlighet och Rackham den Rödes skatt förekommer piratkaptenen Rackham den Röde som är baserad på den brittiske piraten Jack Racham  som hängdes på Jamaica 1720. Andra mer samtida influenser kommer från filmer som  Sinbad the Sailor, Steven Spielbergs film Hook och filmserien Pirates of the Caribbean.

I science fiction  förekommer också pirater, bland annat rymdpirater

I tv spel och data spel så finns det några spel om pirater

Pirate Songs

Yo ho Yo ho a pirates life for me.

Fifteen men on a dead men’s chest.

Shiver my timbers.

Raise the colors.

 

Skapad av Antoine ”Anton” Holm

acIVBF captain morgan

Kommentera