Alla inlägg av Selma Media

Antoine Om Greasers (Subkultur)

Greasers

Bildresultat för greasersGreasers 1970 Talet

Greaser är en subkultur som blev populärt under 1950 till 1960 talet. Det var arbetarklassens tonåringar och ungdomar i USA. Livsstilen förblev framträdande i mitten av 1960 talet, särskilt av vissa etniska grupper i förortsområden, särskilt italiensk amerikaner och latin amerikaner. Rock and roll musik, rockabilly och doo wop var viktiga delar av kulturen.

 

Historia

Etymologi av termen “greaser”

Ordet “greaser” har sitt ursprung från 1800 talet i USA som en nedsättande ord för fattiga arbetare, särskilt de av mexikansk eller italiensk härkomst. Begreppet användes senare för att referera till mekaniker. Och det användes inte för att hänvisa till den amerikanska subkulturen förrän på 1960 talet, även om det i denna mening
fortfarande framkallade en relation till maskinarbete. Namnet var givet på medlemmar i subkulturen på grund av deras karakteristiska smörjade hår.

 

Ursprunget till subkulturen och populariteten

Greaser livsstilen kan ha uppstått under tiden efter andra världskriget bland motorcykelklubbarna. Det var vanligtvis etniska och från arbetarklasser, det hade intresse för hotrodkultur eller motorcykel. En handfull medelklassungdomar drogs till livsstilen för sin rebelliska inställning.

Ursprungliga greasers bestod mestadels av italiensk amerikaner i nordöstra USA och Chicanos i sydväst. Därmed antog “greaser” etiketten en rasistisk status. 

Kläd Stil och Frisyrer

Bildresultat för greaser fashion 1950s

Det mest anmärkningsvärda fysiska kännetecknet för en greaser var smörjade frisyrer som de skapade genom användning av hårprodukter som hårvax eller vaselin, vilket krävde ofta kamning och omformning för att upprätthållas. Frisyrerna togs från tidig rock and roll och rockabilly artister som Elvis Presley, bland dem var det Pompadour, och Duck’s Tail.

Frisyrer

Bildresultat för greaser fashion
Pompadour frisyr

Bildresultat för duck tail hair
Duck Tail Frisyr

Musik smak

I början av 1950 talet fanns ett betydande greaser intresse för doo-wop, en musikgenre från industristäderna i nordost som spridits till amerikansk musik genom italiensk amerikanska artister. Greasers var starkt förknippade med kulturen kring rock and roll, en musikalisk genre som hade framkallat känslor av en moralisk panik bland äldre medelklassgenerationer under mitten till slutet av 1950 talet, till vilka greasers visade sambandet mellan rockmusik och ungdom brottslighet bekräftad av flera viktiga sociala och kulturella observatörer i tiden.

Greaser Musik

https://www.youtube.com/results?search_query=1950%27s+greasers+music

 

 

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Bildresultat för greaser
Johnny Depp i filmen Cry Baby (1990)

Antoine Om LARP (Live Action Role Play)

L.A.R.P

Live Action Role Play

Live Action Rollspel

Dados 4 a 20 caras trans.png

Ett live-action-rollspel (LARP) är en form av rollspel där deltagarna fysiskt visar sina karaktärer. Spelarna strävar efter mål inom en fiktiv miljö som representeras av den verkliga världen medan de interagerar med varandra i karaktär. Resultatet av spelarens åtgärder kan förmedlas av spelregler eller bestämmas av konsensus bland spelare. Arrangemang som kallas gamemasters bestämmer inställningen och reglerna som ska användas och underlättar spelet.

 

De första LARP: erna kördes i slutet av 1970-talet, inspirerad av bordsspel på rollspel och genrer. Aktiviteten spriddes internationellt under 1980-talet och har diversifierats till en mängd olika stilar. Spel kan vara väldigt spelliknande eller kan vara mer upptaget av dramatiska eller konstnärliga uttryck. Händelser kan också utformas för att uppnå utbildnings- eller politiska mål. De fiktiva genrer som används varierar mycket, från realistiska moderna eller historiska miljöer till fantasi eller framtids perioder. Produktionsvärdena är ibland minimala, men kan involvera detaljerade platser och kostymer. LARP: er varierar i storlek från små privata evenemang som varar några timmar till stora offentliga evenemang med tusentals spelare som varar i flera dagar.

Översikt

Deltagarna i en LARP skildrar fysiska karaktärer i en fiktiv miljö, vilket improviserar deras karaktärers tal och rörelser något som skådespelare i improvisationsteatern. Detta skiljer sig från bordsspel med rollspel, där karaktärhandlingar beskrivs verbalt. LARP: er kan spelas i ett offentligt eller privat område och kan pågå i timmar eller dagar. Det finns vanligtvis ingen publik. Spelare kan klä sig som sin karaktär och bära lämplig utrustning, och miljön är ibland dekorerad för att likna inställningen. LARP kan vara engångshändelser eller en serie händelser i samma inställning, och händelser kan variera i storlek från en handfull spelare till flera tusen.

Händelser tas på till förmån för spelarna, som tar på sig roller som kallas spelbara karaktärer (playable character PC) som spelarna kan skapa sig själva eller ges av spelmästarna. Spelare spelar ibland samma karaktär upprepade gånger vid separata evenemang och utvecklar gradvis karaktären och dess relationer med andra karaktärer och inställningen.

Arrangörer som kallas Spelmästare (gamemasters GM)  bestämmer reglerna och inställningen för en LARP, och kan också påverka en händelse och agera som domare medan den äger rum.  GMerna kan också göra det logistiska arbetet, eller det kan finnas andra arrangörer som hanterar detaljer som reklam för evenemanget, bokning av en plats och ekonomisk ledning. Till skillnad från GM i ett bordspelande rollspel har en LARP GM sällan en översikt över allt som händer under spelet eftersom många deltagare kan interagera på en gång. Av denna anledning är en LARP GM: s roll ofta mindre upptagen av att tätt upprätthålla en berättelse eller direkt underhålla spelarna, och mer med att ordna strukturen för LARP innan spelet börjar och underlätta spelarna och besättningen att upprätthålla den fiktiva miljön under spelet.

Deltagare som ibland kallas besättningen kan hjälpa GM: erna att ställa in och underhålla miljön för LARP under spelet genom att agera som scenhänder eller spela icke spelbara karaktärer (non playable character NPC) som fyller i inställningen. Besättningen får vanligtvis mer information om inställningen och mer riktning från GM: erna än spelare gör. I ett bordspelande rollspel spelar en GM vanligtvis alla NPC: er, medan i en LARP vanligtvis spelas varje NPC av en separat besättningsmedlem. Ibland uppmanas spelare att spela NPC: er under perioder av ett evenemang.

Mycket av spelet består av interaktioner mellan karaktärer. Vissa LARP-scenarier har främst interaktion mellan datorer. Andra scenarier fokuserar på interaktion mellan datorer och aspekter av inställningen, inklusive NPC: er, som är under ledning av GM: erna.

Historia

LARP har inte en enda utgångspunkt, men uppfanns oberoende av grupper i Nordamerika, Europa och Australien. Dessa grupper delade en upplevelse med genre fiction eller bordspelrollspel och en önskan att fysiskt uppleva sådana inställningar. Förutom rollspel på bordsskivan är LARP förankrat i barndomsspel av låtsas , spela strider, kostympartier, rollspel-simuleringar, Commedia dell’arte, improvisationsteater, psykodrama, militära simuleringar och historiska återupptagningsgrupper som Society for Creative Anakronism.

Den tidigaste inspelade LARP-gruppen är Dagorhir, som grundades 1977 i USA och fokuserar på fantasyslag. Strax efter lanseringen av filmen Logan’s Run 1976, kördes rudimentära live rollspel baserade på filmen vid amerikanska science fiction-konventioner. 1981 startade International Fantasy Gaming Society (IFGS) med regler påverkade av Dungeons & Dragons. IFGS namngavs efter en fiktiv grupp i Drömparkens roman 1981, som beskrev framtids aktiga LARP: er. 1982 bildades Society for Interactive Literature, en föregångare för Live Action Roleplayers Association (LARPA), som den första inspelade teaterstil LARP-gruppen i USA.

Treasure Trap, bildades 1982 på Peckforton Castle, var det första inspelade LARP spelet i Storbritannien och påverkade fantasy-LARP som följde där. Den första inspelade LARP i Australien kördes 1983 med hjälp av science fiction Traveler-inställningen. 1993 släppte White Wolf Publishing Mind’s Eye Theatre, som fortfarande spelas internationellt och är förmodligen den mest kommersiellt framgångsrika publicerade LARP. De första tyska evenemangen var i början av 1990-talet, med speciellt fantasi LARP som växte snabbt där, så att sedan 2001 har två stora tyska evenemang genomförts varje år som har mellan 3000 och 7000 spelare vardera och lockar spelare från hela Europa.

Idag är LARP en utbredd aktivitet internationellt. Spel med tusentals deltagare drivs av vinstdrivande företag och det finns en liten industri för att sälja dräkt, rustnings och skumvapen främst avsedda för LARP.

Ändamål

De flesta LARP: er är avsedda som spel för underhållning. Trevliga aspekter kan inkludera samarbete av en berättelse, försöket att övervinna utmaningar i strävan efter en karakters mål och en känsla av nedsänkning i en fiktiv miljö. LARP: er kan också innehålla andra spelliknande aspekter som intellektuella pussel och sportliknande aspekter som att slåss med simulerade vapen.

Vissa LARP: er betonar konstnärliga överväganden som dramatisk interaktion eller utmanande ämnen. Avantgarde eller arthaushändelser har särskilt experimentella tillvägagångssätt och ambitioner med hög kultur och hålls ibland i fina konstsammanhang som festivaler eller konstmuseer. Teman för avantgarde evenemang inkluderar ofta politik, kultur, religion, sexualitet och det mänskliga tillståndet. Sådana LARP är vanliga i de nordiska länderna men finns också på andra håll.

Förutom underhållning och konstnärlig merit kan LARP-evenemang utformas för utbildnings eller politiska ändamål. Till exempel använder den danska gymnasiet Østerskov Efterskole LARP för att undervisa de flesta av sina klasser. Språkkurser kan undervisas genom att fördjupa eleverna i ett rollspelsscenario där de tvingas improvisera tal eller skriva på det språk de lär sig. LARP händelser med politiskt tema kan försöka väcka eller forma politiskt tänkande inom en kultur.

Eftersom LARP involverar en kontrollerad konstgjord miljö inom vilken människor interagerar har den ibland använts som ett forskningsverktyg för att testa teorier inom sociala områden som ekonomi eller lag. Till exempel har LARP använts för att studera tillämpningen av spelteori på utvecklingen av straffrätt.

Fantasi Och Verklighet

Under en LARP representerar spelarens handlingar i den verkliga världen karaktär handlingar i en fantasi miljö. Spelregler, fysiska symboler och teaterimprovisation används för att överbrygga skillnader mellan den verkliga världen och miljön. Till exempel kan ett rep vara en låtsas vägg. Realistiskt utseende vapenrekvisita och riskfylld fysisk aktivitet är ibland avskräckta eller förbjudna av säkerhetsskäl. Medan den fiktiva tidslinjen i en RPG (Roleplaying Game) plattan ofta utvecklas i spelet, vilket kan vara mycket snabbare eller långsammare än tiden som går för spelare, är LARP: er annorlunda eftersom de vanligtvis körs i verklig tid, med speltid som endast används i särskilda omständigheter.

Det finns en åtskillnad mellan när en spelare är i karaktär, vilket betyder att de aktivt representerar sin karaktär, och när spelaren inte spelar sin karaktär, vilket betyder att de är sig själva. Vissa LARP: er uppmanar spelare att stanna konsekvent i karaktär utom i nödsituationer, medan andra accepterar att spelare inte är karaktär ibland. I en LARP antas det vanligtvis att spelare talar och agerar i karaktär om inget annat anges, vilket är motsatsen till normal praxis i bordsspels rollspel. Karaktär kunskap anses vanligen vara skilt från spelarnas kunskap, och att agera efter information som en karaktär inte skulle kunna kanske kan betraktas som fusk.

Medan de flesta LARP: er upprätthåller en tydlig åtskillnad mellan den verkliga världen och den fiktiva inställningen, blandar genomgripande LARP: er fiktion med modern verklighet på ett sätt som liknar alternativa verklighetsspel. Gäster som inte känner till att ett spel äger rum kan behandlas som en del av den fiktiva miljön, och material i karaktär kan integreras i den verkliga världen.

Regler

Många LARP: er har spelregler som avgör hur karaktärer kan påverka varandra och inställningen.  Reglerna kan definieras i en publikation eller skapas av spelmästarna. Dessa regler kan definiera teckenfunktioner, vad som kan göras med olika objekt som finns i inställningen och vad tecken kan göra under stillestånd mellan LARP-händelser. Eftersom domare ofta inte är tillgängliga för att förmedla alla karaktärhandlingar, förlitas spelarna för att vara ärliga i sin tillämpning av reglerna.

Vissa LARP-regler kräver användning av simulerade vapen såsom skumvapen eller airsoft vapen för att avgöra om karaktärer lyckas slå varandra i stridsituationer. Vid ryska LARP händelser används vapen gjorda av hård plast, metall eller trä. Alternativet att använda simulerade vapen är att pausa rollspel och bestämma resultatet av en handling symboliskt, till exempel genom att rulla tärningar, spela sten sax påse eller jämföra karaktär attribut.

Det finns också LARP som klarar sig utan regler, i stället förlitar sig på spelare att använda deras sunt förnuft eller känsla för dramatisk lämplighet att samarbet besluta vad resultatet av deras handlingar kommer att bli

Genrer

LARP: er kan ha vilken genre som helst, även om många använder teman och inställningar härstammade från genre fiktion. Vissa LARP lånar en inställning från ett etablerat verk i ett annat medium (tillexempel Ringenes Herre eller Mörkets värld), medan andra använder inställningar baserade på den verkliga världen eller utformade specifikt för LARP. Egna kampanjinställningar, tillsammans med regeluppsättningar, är ofta den främsta kreativa tillgången för LARP-grupper och LARP-utgivare.

LARP med viktoriansk miljö
LARPs som anges i modern tid kan utforska vardagliga oro eller specialintressen som spionage eller militär aktivitet. Sådana LARP: er liknar ibland ett alternativt verklighetsspel, ett Assassin spel eller en militärsimulering med live kamp med airsoft, laser tagg eller paintball markörer. LARP: er kan också ställas in i historiska epoker eller ha halvhistoriska miljöer med mytologiska eller fantastiska aspekter införlivade.

Fantasy LARP
Fantasy är en av de vanligaste LARP-genren internationellt och är den genren som de största evenemangen använder. Fantasy LARP: er finns i låtsas historiska världar inspirerade av fantasilitteratur och fantasirollspel som Dungeons & Dragons. Dessa inställningar har vanligtvis magi, fantasi raser och begränsad teknik. Många fantasy-LARP: er fokuserar på äventyr eller på konkurrens mellan karaktär gäng. Däremot sker science fiction-LARP i futuristiska miljöer med högteknologi och ibland med utomjordiskt liv. Detta beskriver ett brett spektrum av LARP, inklusive politiskt tema LARP som visar dystopiska eller utopiska samhällen och miljöer inspirerade av cyberpunk, rymdopera och post apokalyptisk fiktion.

Horror LARP: er är inspirerade av skräckfiktion. Populära subgenrer inkluderar zombie apokalyps och Cthulhu Mythos, ibland med de publicerade Cthulhu Live reglerna. The World Of Darkness, publicerad av White Wolf Publishing, är en allmänt goth punk skräckinställning där spelare vanligtvis skildrar hemliga övernaturliga varelser som vampyrer och varulvar. Denna inställning kan spelas med Mind’s Eye Theatre, som är en uppsättning LARP regler som också publiceras av White Wolf. World Of Darkness LARP spelas vanligtvis i en kronik, en serie korta evenemang som hålls med jämna mellanrum och är också populära vid konferenser. En internationell kronik drivs av White Wolfs officiella fanklubb, Camarilla.

Stilar

LARP evenemang har en mängd olika stilar som ofta överlappar varandra. Enkla åtskillnader kan göras när det gäller den använda genren, förekomsten av simulerade vapen eller abstrakta regler, och om spelare skapar sina egna karaktärer eller får dem tilldelade av game masters. Det skiljer också mellan scenarier som bara körs en gång och de som är utformade för att vara repeterbara. Ett antal andra vanliga klassificeringar följer.
Teater-stil, eller freeform, LARP kännetecknas av ett fokus på interaktion mellan karaktärer som är skrivna av spelmästarna, inte använder simulerade vapen för strid, och en eklektisk inställning till genre och miljö. Händelser i denna stil varar vanligtvis bara några timmar och kräver relativt liten förberedelse av spelare och spelas ibland på spelkonventioner. Vissa mordmysteryspel där spelare tilldelas karaktärer och uppmuntras att rollspel fritt liknar också TAR-stil LARP.
Vissa väldigt stora evenemang kända som fests (kort för festival) har hundratals eller tusentals deltagare som vanligtvis är uppdelade i konkurrerande karaktärpartier som läger sig separat runt en stor plats. Det finns bara ett fåtal fests i världen, alla baserade i Europa och Kanada; Men deras storlek betyder att de har ett betydande inflytande på lokal LARP-kultur och design. I den andra änden av storleksskalan har vissa små händelser kända som linjära eller linjekurs LARP: er en liten grupp datorer inför en serie utmaningar från NPC: er och planeras och kontrolleras ofta tätare än andra LARP stilar.
Medan vissa LARP är öppna för deltagare i alla åldrar, har andra ett lägsta åldersbehov. Det finns också ungdoms LARP, särskilt avsedda för barn och ungdomar. Vissa drivs genom institutioner som skolor, kyrkor eller scouterna. Danmark har ett särskilt stort antal ungdoms larp.

Kulturell Betydelse

Rollspel kan ses som en del av en rörelse i västerländsk kultur mot deltagande konst, i motsats till traditionell åskådarkonst. Deltagare i en LARP kastar rollen som passiv observatör och tar på sig nya roller som ofta ligger utanför deras dagliga liv och strider mot deras kultur. Arrangörerna av en LARP och de andra deltagarna fungerar som medskapare av spelet. Denna samarbetsprocess för att skapa delade fiktiva världar kan vara förknippad med en bredare växande “geek” kultur i utvecklade samhällen som i sin tur är förknippad med långvarig utbildning, högt utnyttjande av informationsteknologi och ökad fritid. I jämförelse med den vanliga videospel branschen, som är mycket kommersialiserad och ofta marknadsförs mot en manlig publik, är LARP mindre kommersiellt, och kvinnor bidrar aktivt som författare och deltagare.

LARP har varit ett ämne för akademisk forskning och teori. Mycket av denna forskning kommer från rollspelare, särskilt från publikationerna från de nordiska Knutepunkt rollspel konventionerna.  Det bredare akademiska samfundet har nyligen börjat studera LARP också, både för att jämföra det med andra medier och andra varianter av interaktiv spel, men också för att utvärdera det på egen hand. 2010 spekulerade William Bainbridge att LARP en dag kan utvecklas till en stor industri i form av platsbaserade spel med användning av allestädes närvarande beräkning.

I Danmark använder Østerskov Efterskole LARP som en pedagogisk metod för att undervisa ämnen till gymnasieelever genom interaktivitet och simulering. LARP-grupper använder också simuleringar av aktuella och historiska händelser och ämnen som flyktingar och AIDS-krisen för att spela och undersöka dessa ämnen.

I populär kulturen

Filmer

Mazes and Monsters (1982)

Role Models (2008)

The Wild Hunt (2009)

Lloyd the Conqueror (2011)

Knights of Badassdom (2014)

Litteratur

Dream Park (1981)

Dokumentärer

Darkon (2006)

Monster Camp (2007)

Teater

Vänner som dessa (2009)

LARP videor Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=larp

 

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Antoine Om Magi

Magi

Bildresultat för magifantasy

Magi eller trolldom är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker (efter persiskans magus), trollkarlar eller häxor. Magi handlar enligt moderna magiker om att med “tankens kraft” uppnå vissa mål.

Magins historia

Inom naturreligioner intog magin en central plats, exempelvis i samernas religion eller asatron. Under medeltiden var magin en viktig ingrediens i alkemin. Inom nyandligheten, som New Age, har magin fått ett uppsving. Den äldsta bevarade skriften om trollkarlar och magi återfinns i Westcar-papyrusen.

Magiska redskap

Magiker utövar ofta magi med hjälp av olika redskap som fetischer, trollspön, och trollformler.

Typer av magi

Dualistisk magi

Det finns i det västerländska kulturarvet två former av magi, som förmodligen har något ursprung i gnosticismen. Vit magi handlar om att besvärja och kommunicera med goda andeväsenden, inom kristendomen med Jesus, genom botande, utdrivande av onda andar genom exorcism, och liknande. Svart magi handlar om att besvärja onda andeväsen. Eftersom i gnosticismen Demiurgen var ond, eller ofullständig, var all form av materie- och människokontroll att betrakta som svart magi.

Man kan enligt egyptisk magi sätta in magi i två fack, högre och lägre magi. Allt som tillhör denna värld, som materiell framgång, kärlek och så vidare är lägre magi medan all form av personlig utveckling är högre magi.

Spådomskonst

Det finns många former av spådomskonst, exempelvis astrologi och tarotläsning.

Svartkonst

Svartkonst är den onda konsten att kunna arbeta med djävulen.

Synonymer till magi

trolldom, svartkonst, häxkonst, häxeri, trolleri, 
teckentydning, signeri, esoterik, mystik, ockultism, alkemi, magik

En Artikel Skapad Av Antoine ” Anton ” Holm

Antoines Artiklar Detta Kan Ni Söka PÅ

Gangstrar

Al Capones Bil 

Thompson Kulspruta

Vikingar

Selma Lagerlöf

Stefan & Krister

L’ocean

Jönssonligan

Robin Hood

Riddare

Keltisk Historia

Kingdom Come Deliverance

Marabou

Tatueringar

Ahlgrens Bilar

Trench Coat

Ninjas

Samurai

Far Cry 5

Slangbella

Tintin

Guillotine

Braziliansk Jiu Jitsu Kampsport

Sherlock Holmes

Coca Cola

Harley Davidson Motorcykel

Spider-Man PS4

Mr Bean

Film Kompositörer

Nutella

Snurran

Tupperware

Glasögon

Skägg

Unions Dräkten

Fabergé Ägg

Maträtters Historia

Fäktning

Karaktärer I Vilda Western Media, Baserat På Riktiga Vilda Western Personer

Kronjuveler (Pågående)

Magi

Hawaii Skjortor

Vilda Västern Vapen

LARP

Greasers (Subkultur)

 

Ha En Trevlig Läsning :,)

Bildresultat för reading

Antoine Om Vilda Western Vapen

Colt Single Action Army Revolver

Bildresultat för saa revolver

Colt Single Action Army, även känd som Single Action Army, SAA, Model P, Peacemaker, och M1873 är en single-action-revolver med en roterande cylinder med sex metallpatroner. Den designades för USA: s regeringstjänstrevolverförsök 1872 av Colts Patent Firearms Manufacturing Company – dagens Colt’s Manufacturing Company – och antogs som standard militärtjänstrevolver fram till 1892.

Colt SAA har erbjudits i över 30 olika kalibrar och olika tunnlängder. Dess övergripande utseende har förblivit konsekvent sedan 1873. Colt har avbrutit sin produktion två gånger, men förde den tillbaka på grund av den populära efterfrågan. Revolvern var populär bland lantbrukare, lagar och utövare, men från början av 2000-talet köps modeller oftast av samlare och återaktörer. Dess design har påverkat produktionen av många andra modeller från andra företag.

Colt SAA “Peacemaker” revolver är en berömd bit av Americana. Den ursprungliga längden på trumman, utfärdat till den amerikanska kavallerin, var 7 1⁄2 tum (med en total längd på 13 tum).

 

Schofield Revolver

Smith & Wesson M3 revolver

Smith & Wesson Model 3 är en singel-action, patron-skjutande, topp-break revolver producerad av Smith & Wesson från cirka 1870 till 1915, och blev nyligen återigen erbjuds som en reproduktion av Smith & Wesson och Uberti.

Det producerades i flera varianter och undervariationer, inklusive både den “ryska modellen”, så namngivna eftersom den levererades till det ryska imperiets militär (41 000 nr 3 beställdes i .44 kaliber av den ryska kejsarearen 1871 ), och “Schofield” modellen, uppkallad efter major George W. Schofield, som gjorde sina egna modifieringar av modellen 3 för att tillgodose hans uppfattningar om kavalleriets behov. Smith & Wesson införlivade dessa ändringar i en design från 1875 som de uppkallade efter majoren och planerade att få betydande militära kontrakt för den nya revolvern.

S&W Model 3 var ursprungligen kammare för .44 S&W amerikanska och .44 ryska patroner och hade vanligtvis inte patroninformationen stämpla på pistolen (som är vanligt för de flesta kommersiella skjutvapen). Roterare av modell 3 tillverkades senare i ett sortiment av kalibrar, inklusive .44 Henry Rimfire, .44-40, .32-44, .38-44 och .45 Schofield. Designen skulle påverka den mindre S&W .38 Single Action som retroaktivt kallas Model 2.

 

Remington Revolver

Bildresultat för wild west weapon

Remington-Beals Model Revolvers tillsammans med efterföljande modeller och variationer var slagverkrevolver tillverkade av Eliphalet Remington & Sons i .31 (Pocket) .36 (Navy) eller .44 (Army) -kaliber, användes under det amerikanska inbördeskriget, och var den början på en framgångsrik rad med medelstora och stora rampistoler. De kallas vanligtvis, även om de är felaktiga, som modellen 1858 på grund av patentmarkeringarna på sina nya modellfat, “Patenterad Sept. 14, 1858 / E. Remongton & Sons, Ilion, New York, U.S.A./New Model.”; även om storskalig produktion inte startade förrän 1861.

Remington-revolveren var en sekundär tilläggs-skjutvapen för unionens armé fram till Colt-fabriksbranden 1864. På grund av branden var Colt 1860-armén inte tillgänglig under någon tid. Därefter beställdes ett stort antal Remington-revolver av den amerikanska regeringen. Det var dyrare med “50 cent” (en skillnad på mer än 12 US $ i år 2013 dollar) än Colt, men de som hade råd med det kommenterade dess hållbarhet.

Den såg användning i det amerikanska västern, både i sin ursprungliga slagverkskonfiguration och som en omvandling av metallkassetter, liksom runt om i världen.

 

Reapeter Gevär

Bildresultat för repeater rifle

Henry repeater geväret är en rörformad magasingevär som är berömd både för dess användning vid slaget vid Little Bighorn och utgör grunden för den ikoniska Winchester-geväret i det amerikanska vilda västern.

Designad av Benjamin Tyler Henry 1860, introducerades Henry i början av 1860-talet och producerades till 1866 i USA av New Haven Arms Company. Det antogs i små kvantiteter av unionen under inbördeskriget, gynnade för sin större eldkraft än standardfrågan. Många hittade senare vägen, särskilt i händerna på Sioux och Cheyenne i deras utplånning av Custers amerikanska kavalleritrupper i juni 1876.

Moderna kopior produceras av A. Uberti Firearms och Henry Repeating Arms. De flesta är kammare i .44-40 Winchester eller .45 Long Colt.

Dubbel Pipig Hagelbössa

Bildresultat för double barrel shotgun

En dubbel pipig hagelbössa är ett hagelgevär med två parallella pipor, vilket gör att två skott kan avfyras i snabb följd.

En dubbel pipig hagelgevär, vanligtvis med pipor från 18 “till 24” i längd placerade sida vid sida. Dessa vapen var kända som “avskurna hagelgevär” eller “budbärarens vapen” från användningen av sådana hagelgevär på stagcoaches av hagelgevärsbudbärare i det amerikanska vilda västern. De kom i 10 och 12 gauge svartpulver.

 

Springfield Trapdoor Gevär

Springfield trapdoor rifle

Springfield-modellen “Trapdoor” från 1873 var den första räffladdningsgeväret som antogs av Förenta staternas armé (även om Springfield Model 1866 hade sett begränsat problem till trupper längs Bozeman Trail 1867). Pistolen, i både full längd och karbinversioner, användes allmänt i efterföljande strider mot amerikaner.

Modellen 1873 var den femte variationen av Allin trapdoor-design, och fick sitt namn på sin gångjärnsmycke, som öppnades som en trapdoor
(fall lucka ). Infanteri gevärs modellen innehöll en 32 5,88 (829 mm) pipa, medan kavallerikarabinen använde en 22560 mm pipa. Den ersattes av en förbättrad modell, Springfield-modellen 1884, också i 0,45-70 kaliber.

 

Krag-Jørgensen Gevär

Bildresultat för krag jørgensen rifle

Krag-Jørgensen är en repeterande bultaktionsgevär designad av nordmännen Ole Herman Johannes Krag och Erik Jørgensen i slutet av 1800-talet. Det antogs som en standard gevär av Danmark, USA och Norge. Cirka 300 levererades till Boer-styrkorna i Sydafrikanska republiken.

Ett särdrag i Krag-Jørgensen handlingen är dess magasin. Medan många andra gevär i sin tid använder en integrerad lådmagasin laddad av en laddare eller stripperklipp, är Krag-Jørgensens magasin i ett stycke med mottagaren (den del av geväret som innehåller driftdelarna), med en öppning på höger sida med ett gångjärnskydd. Istället för en laddare sätts enskilda patroner in genom sidöppningen och skjuts upp, runt och in i handlingen av en fjäderföljare. Senare, liknande en laddare, skulle en klipptyp göras för Krag som gjorde det möjligt att ladda magasinet på en gång, även känd som Krag “speedloader magazine”.

 Krag-Jørgensen är en populär gevär bland samlare och uppskattas av skyttar för sin smidiga handling.

Gatling Kulspruta

Bildresultat för gatling gun 1865

Gatlingkulsprutan var den första effektiva kulsprutan. Den uppfanns 1861 under amerikanska inbördeskriget av Richard J. Gatling och patenterades den 9 maj 1865. Uppfinnarens avsikt var att färre soldater skulle krävas för uppgiften och kriget därmed kunna slutföras snabbare och med mindre förluster.

Problemet med snabb skottlossning är att eldröret blir överhettat. Gatlings konstruktion löste detta genom att 4-10 pipor fastsatta på en roterande ställning avlossades i turordning medan de övriga däremellan hann svalna. Skytten drev runt ställningen med en vev. Vapnet sköt flera skott i sekunden. Originalversionen av vapnet kom inte att användas i någon större utsträckning under amerikanska inbördeskriget, men användes i många länder och krig under senare delen av 1800-talet tills den ersattes av modernare kulsprutekonstruktioner.

I modern tid har grundtanken bakom gatlingkulsprutans konstruktion med roterande pipor åter kommit till användning, bland annat i form av den så kallade minigun som används på militärflygplan, helikoptrar och stridsfartyg. Ett exempel på en minigun som används för understöd av marktrupp är automatkanonen GAU-8 Avenger, som används på det amerikanska attackflygplanet Fairchild A-10 Thunderbolt. I detta fall är det den extremt snabba mekanismen och den minskade risken för överhettning av eldrören man vill ha. Konstruktionen medger både högre skottfrekvens och längre skottsalvor än en konventionell kulspruta.

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Antoine Om Hawaii Skjorta

Hawaii Skjortor

Relaterad bild

Historiken om Hawaii kjolen och skjortan

Hawaii skjorta (mer allmänt kallas en “Aloha shirt” i Hawaii) är en internationell symbol för Hawaii känd över hela världen. Den har utvecklats under årtiondena från sin blygsamma början på 1930-talet precis som andra modetrender. Det finns flera typer Hawaii skjortor samt andra Hawaii kläder. Här är några intressanta fakta som du kanske inte vet om Hawaii skjortan

Före ankomsten av vävnader från Kina, Japan och västvärlden, skapade infödda Hawaiians deras enkla kläder från växter och träd. Män hade ett manligt höftskynke, gjord av tapa, som tillverkades från den inre barken av wauke träd. Hawaii kvinnor bar en kjol som kallas för pa’u, som såg ut som en rock kjol.

Pa’u Kjol

Den ständigt populära Palaka skjortan

I slutet av 1900 och början av 20-talen framkom Hawaii som en kraftfull plantage ekonomi som producerat socker, ananas och kaffe för export över hela världen. Plantagearbetare behövde en robust skjorta som var lämplig för hårt arbete på fälten. Inom en generation, blev den rutiga blått och vitt denim Palaka en standard arbetsskjorta i Hawaii. I början av 1930-talet Palaka Hawaii skjortor och blå denimbyxor kallas sailor-Mókus har nästan blivit officiell folkdräkt i Hawaii både på och utanför plantagen.

Palaka Skjorta

 

Första riktiga Hawaii Design

Det var inte förrän i mitten av 1930-talet som Hawaii klädtillverkare beslutat att producera tyg som var unikt Hawaii design. Watumull East India Store visat vägen genom att beställa konstnären Elsie Das att skapa femton blommönster . Hennes handmålade mönster sändes till Japan där de trycktes för hand på råsilke.

Skjorta 1930 talet

Filmstjärnor, crooners och politiker gjorde ett bra jobb för att främja Hawaiian kläder. Montgomery Cliff Burt Lancaster, Ernest Borgnine och Frank Sinatra alla bar vackra Hawaii skjortor i filmen Härifrån till evigheten . Ginger Rogers bar förföriska satin klänningar av Hawaiian mönster medan Bing Crosby lekte sin unika kombination av Hawaii skjorta och pork pie hat. och Betty Grable gjorde en promo klädd i en vacker Hawaii stil baddräkt på 1940-talet. Och Elvis Presley under 1960-talet. Under 1980-talet, Tom Selleck bar ofta signaturen “Magnum PI” Hawaii skjorta, som nu är i Smithsonian Institute.

“Den Första” Aloha Skjortan

Termen “Aloha skjorta” kan ha börjat som gatu slang i början av 1930-talet för att beskriva det växande antalet skjortor som presenterar orientaliska och Hawaii mönster som produceras av Honolulu skräddare. Musa-Shiya skjortmakaren först annonserade  “Aloha skjorta” i Honolulu Advertiser den 28 juni 1935: ” Honolulu Noterade Skjort Makare och Kimono Affär” Aloha “skjortor – väl anpassade, vackra mönster och strålande. Genom ett annat konto, en reklam säljare från Honolulu annonsören och Ellery Chun, ägare av king-Smith butiken, först använde namnet “Aloha skjorta.” i själva verket registrerade Mr Chun officiellt sitt varumärke för sin Aloha Sportklädsel den 15 juli 1936.

Karaktärer med Hawaii skjorta i Film, Tv, Spel och Ståupp Komik

Filmer  

Al Pacino i Scarface
 

Jim Carrey i Ace Ventura: Pet Detective 1 och 2

Nicolas Cage i Raising Arizona 

Johnny Depp i Rango

Elvis Presley i Blue Hawai’i

Tv Serie

Tom Selleck i Magnum P.I

Tv Spel

Tony Montana i spelet Scarface: The World Is YoursBildresultat för scarface the world is yours game

 

Tommy Vercetti i spelet Grand Theft Auto: Vice CityBildresultat för tommy vercetti

Joe Barbaro i spelet Mafia II
Bildresultat för joe barbaro mafia 2

 

Stå Upp Komik

Gabriel “Fluffy” Iglesias

 

En Artikel Skapad Av Antoine “Anton” Holm

 

 

Antoine Om Kronjuveler Och Annat

Kronjuveler
Bildresultat för crown

Sveriges Kronjuveler

Bildresultat för kronjuveler sverige

 

Frankrikes Kronjuveler

Englands Kronjuveler

Bildresultat för kronjuveler england

Norges Kronjuveler

Bildresultat för crown jewels norway

Danmarks Kronjuveler

Rysslands Kronjuveler

Bildresultat för crown jewels russia

Fabergé Ägg

Napoleonic (Fabergé egg).jpg
Napoleonic Ägg.
År: 1912
Ägare: Matilda Geddings Gray Foundation.
Ägget uppvisas hos  Metropolitan Museum of Art, New York City.

Fabergéägg är diamantbesatta och emaljerade påskägg som Peter Carl Fabergé och hans företag gjorde på beställning åt den ryske tsaren mellan 1885 och 1917. De drygt 50 Fabergéäggen anses vara bland det absolut bästa inom juvelerarkonsten.

Bakgrund

Яйцо "Курочка".JPG

Fabergé och hans guldsmeder gjorde det första ägget till påsk 1885. Det var på beställning av tsar Alexander III av Ryssland och skulle bli en påskpresent åt tsarens danska hustru Maria Fjodorovna. På utsidan var det ett enkelt emaljerat vitt ägg, men när man öppnade det avslöjades en gyllene gula. Inuti gulan fanns det en förgylld höna och inuti den fanns en liten krona.

Tsarinnan blev så förtjust i ägget att Alexander utsåg Fabergé till kunglig hovleverantör och han fick till uppgift att till varje påsk förse tsarinnan med ett nytt ägg, men det skulle vara unikt och innehålla en överraskning. Nikolaj II av Ryssland fortsatte traditionen med en årlig gåva till sin tyska hustru, Alexandra Fjodorovna och fortsatte att ge ägg till sin mor, änketsarinnan.

Produktion Och Varianter

Fabergés företag blomstrade, och planeringen av äggen tog nästan ett år. Så fort man hade bestämt sig för ett tema, tog dussintals juvelkonstnärer över arbetet med att tillverka ägget.

Teman och utseendet på äggen var mycket varierande. Ett exempel på tsarens önskemål om överraskningar var det transsibiriska järnvägsägget från år 1900, som utvändigt dominerades av ett grått intetsägande band och en karta av järnvägen. Insidan glimrade däremot i form av ett litet komplett tåg i rent guld.

Efter revolutionen

Det gjordes totalt 57 ägg, och det enda ägget som lämnade Ryssland var det som Maria Fjodorovna tog med sig 1918. Resten av äggen blev bortglömda under tumultet under den ryska revolutionen 1917. Några ägg stals av plundrare, medan resten lades i Kremls valv.

På 1930-talet sålde Josef Stalin fjorton ägg på västerländska auktionshus för att få in pengar. Några ägg såldes då för så lite som 400 dollar.

I nutiden

2006 fanns bara 21 stycken ägg kvar i Ryssland, och de är utställda på Kremls museum. Nio ägg köptes i februari 2004 av Viktor Vekselberg, och de äggen kom hem till Ryssland i juli samma år. Virginia Museum of Fine Arts och New Orleans Museum of Art och några andra museer har några ägg. Fyra ägg ägs av privata samlare, och sju ägg har ett okänt öde.

Idag finns det ett antal företag som erbjuder sina kunder “Fabergéägg”, ägg som är inspirerade av originalen.

Lista Av Ägg
https://en.wikipedia.org/wiki/Faberg%C3%A9_egg#List_of_eggs

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

 

 

Antoine Om Karaktärer I Vilda Western Media, Baserat På Riktiga Vilda Western Personer

Black Belle

Black Belle i Red Dead Redemption 2
Baserat på Belle Starr

Bildresultat för black belle

Bildresultat för rdr2 black belle belle starr

Bildresultat för black belle rdr2

Belle Starr

Belle Starr

Bildresultat för belle starr

Bildresultat för belle starr

Staty av Belle Starr vid Woolaroc i Oklahoma
Belle Starr, född Myra Belle Shirley 5 februari 1848 i Oklahoma, död 3 februari 1889 (ålder: 40 år), var en amerikansk brottsling. Shirley var häst- och boskapstjuv samt självutnämnd banditdrottning.
Hon började umgås med bankrånaren Cole Younger och troligen var han far till hennes dotter Pearl. Senare slog hon sig ihop med bank- och tågrånaren Jim Reed, som blev dödad 1874. Med honom fick hon en son, Edward. När Reed blev dödad återvände hon till Oklahoma och blev där ledare för en häststölds liga. Där gifte hon sig med indianen Blue Duck, men gifte sedan om sig med ytterligare en indian, Sam Starr, vars efternamn hon tog. Sam Starr sköts till döds av John Middleton som blev Belles nästkommande man. Även han blev nedskjuten. Belles sjätte och sista make var creek indianen Jim July. År 1889 blev Belle Starr överrumplad och nedskjuten i ett bakhåll. Hon blev 40 år gammal. Hon dog två dagar innan hon skulle fyllt 41.

Belle Starr i kulturen

Belle Starr har gestaltats på film och tv av bl.a. Jane Russell, Gene Tierney, Betty Compson, Isabel Jewell, Marie Windsor, Lynn Bari, Elizabeth Montgomery, och Pamela Reed. 1995 utkom seriealbumet Belle Star med Lucky Luke och Starr i huvudrollerna. I Bob Dylans sång Tombstone Blues används Belle Starr som ett exempel på en samhällsfientlig figur. Black Belle en karaktär i spelet Red Dead Redemption 2

Lucky Luke Serietidning

Bildresultat för belle starr lucky luke

I serie tidningen “Kusinerna Dalton” (Hors la loi, 1951) lät Morris för första gången få Lucky Luke möta verkliga, historiska, personer: Dalton-ligan. När Rene Goscinny några år senare tog över som författare, kom serien till stor del att bygga på historiska händelser, uppfinningar och personer.
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucky_Luke#Historiska_personer

 

Billy The Boy

Billy The Kid (vänster)  Billy The Boy i Red Dead Redemption 2 (Höger)
Bildresultat för billy the kid rdr2

Billy The Kid

William H. Bonney, känd som Billy the Kid, född som William Henry McCarty, Jr. (förmodat) 23 november 1859 i New York City, New York, död 14 juli 1881 i Fort Sumner, New Mexico, var Vilda Västerns kanske mest beryktade laglöse.
Man har inte funnit några dokument eller annat som kunnat styrka Billy the Kids faktiska födelsedatum. Men ändå ett förmodat datum för hans födsel.

Biografi

En skylt som anger att Bonney dödade Robert Ollinger på den platsen i Lincoln.
Bonney föddes i New York, men bosatte sig med sin familj i Santa Fe i New Mexico år 1873, efter att i flera år ha flyttat runt mellan olika ställen i USA. Efter att ha råkat i slagsmål med en man som förolämpat hans mor och fått hjälp av en annars obemärkt man vid namn Moulton, återgäldade Billy tjänsten några veckor senare när Moulton deltog i ett våldsamt krogslagsmål och stack ner en av Moultons motståndare med kniv bakifrån. Därefter levde Bonney på flykt från rättvisan. En annan, kanske mer sanningsenlig version av Billys start på laglöshetens bana, lyder: Bonney arresterades för att ha drivit med en kinesisk tvättare och rymde genom att kravla sig upp ur arrestens skorsten. I den senare versionen har modern då varit död ett antal år och Bonney har under sin ungdom inte utmärkt sig som annat än vanlig och skötsam.
Från 1878 var han indragen i strider mellan boskapsägare i New Mexico – det så kallade Lincoln County War – men hade också tidvis ett eget rövarband. Han tyckas ha haft kontakt med New Mexicos guvernör, som försökte återföra honom till ett laglydigt liv.

Död

1881 infångades Bonney och dömdes till döden, genom att hängas, för mord på sheriffen William Brady, men lyckades fly. Flykten blev dock inte långvarig – mindre än tre månader senare sköts han ner i ett mörkt rum av sheriffen Pat Garrett.
Garrett spelar någon form av nyckelroll i eftermälet av Billy the Kid, inte bara för att han var den som dödade honom, utan därför att han också är grundaren av den legend som sedan dess omgivit Billys namn. Garrett, en före detta bartender som blivit sheriff, kände Bonney förhållandevis väl och de hade umgåtts en period tidigare. Själva dödsskjutningen kunde möjligen Garrett ha haft skäl att låta världen få höra en annan historia av än den sanna, och kanske är det orsaken till att han skrev och gav ut “Billy the Kids verkliga liv”, en riktig västernskröna som beskrev Billy som både vacker, givmild, ädel, stolt, hård och skoningslös. Det påstås att Billy dödade 21 personer, lika många som de år han hann bli. I verkligheten kan bara tre dråp eller mord beläggas. Han anses dock vara ansvarig för fyra dödsfall på egen hand och ytterligare fem i samarbete med kumpaner. Under sin bana lyckades han fly från arrester och fängelser vid åtminstone tre eller fyra tillfällen.

Grav och eftermäle

Billy the Kids grav i Fort Sumner, New Mexico.
Billy the Kid ligger begravd i Fort Sumner, New Mexico i USA. Billys vänner Tom O’Folliard och Charlie Bowdre ligger även begravda på samma plats. På gravstenen står ordet Pals som betyder “kompisar”. Flera tror att Billy the Kid inte dog, utan kom undan från Pat Garrett på ett eller annat sätt. En man, vid namn Brushy Bill Roberts utsåg sig själv att vara Billy the Kid, flera av Billy the Kids gamla vänner identifierade Brushy Bill Roberts som Billy the Kid. Brushy Bill Roberts hade också alla ärr på samma ställen som Billy the Kid, men det mesta tyder på att Billy faktiskt dog 14 juli 1881.
Legenden om Billy the Kid har många gånger varit motiv i romaner, visor och filmer, företrädesvis amerikanska. Den amerikanska Young Guns är ett sent exempel. Som västernlegend förekommer han dessutom naturligtvis i seriealbumen om Lucky Luke, där som en liten pojkslyngel som stjäl godis. Ett kanske lite annorlunda verk om Bonney är Aaron Coplands balett “Billy the Kid” från 1938. Pat Garrett & Billy the Kid ifrån 1973 är en riktig klassiker, eftersom countrystjärnan Kris Kristofferson har rollen som William H. Bonney och folksångaren/rockmusikern Bob Dylan är med som Williams kompis Alias.
En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

 

Maskerade rosens nya äventyr episod 65 – SISTA AVSNITTET!

Manus till Maskerade rosens nya äventyr: Episod 65 – Den sista striden

Hejsan och ni ska vara mycket varmt välkomna till det allra sista avsnittet av Maskerade rosens nya äventyr. Men jag kommer tillbaka i höst med en ny radioserie. Och ikväll ska allting hända, ikväll ska våran ärkefiende Zoisite dödas. Vi har misslyckat att döda hela tiden men nu ska allting hända. Och kommer jag och mina hjältinnor att stoppa Zoisite och hans demoner? Den frågan får ni veta alldedes strax men jag sätter på mig masken redan nu. Och ni hjältinnor ni förvandlar er!

Annie: Månprisma, Ami: Merkuriuskraft, Rei: Marskraft, Makoto: Jupiterkraft, Arianne: Venuskraft! Alla: förvandla oss.

OK, är ni redo tjejer att stoppa Zoisite nu äntligen? Alla: JA! OK, då kör vi igång sista episoden. Rulla vinjetten! Kom nu tjejer, nu ska han få.

(Intro – Sikta mot stjärnorna)

Be: I det här sista avsnittet ska vi nu äntligen stoppa Zoisite. Efter 64 misslyckade episoder så ska han nu dö.

Moon: Var håller han hus nånstans?

Rosen: Jag vet inte, men jag tror att han kommer strax.

Be: På tal om det, han kommer redan nu.

Zoisite: Nu du! Nu ska ni få! Jag har misslyckat hela tiden och nu ska jag krossa er.

Moon: Då tror du fel! Jag slåss mot det onda och för kärlekens skull. Jag är Sailor Moon.

Mercury: Jag är den kloka och den smarta hjältinnan Sailor Mercury.

Mars: Jag är den supertuffa hjältinnan med kort stubin, Sailor Mars.

Jupiter: Jag är den längsta och den starkaste hjältinnan, Sailor Jupiter.

Venus: Och jag är den kärleksfulla hjältinnan Sailor Venus och du, vi kommer nu äntligen att straffa dig i månens namn!

Rosen: Och glöm inte bort mig, den maskerade rosen. Och jag kommer att straffa dig i rosens namn!

Zoisite: Ska du säga, vakter stoppa dem!

Rosen: Nu är det dags, tjejer! Banzai!

Mercury: Självklart, bubbelspray!

Mars: Eldsjäl!

Jupiter: Blixt och dunder!

Venus: Venusstråleattack!

Be: Alla attackerna träffade vakterna!

Zoisite: Hur lyckades straffa mina vakter för det där? Jag tänker starta en jordbävning.

Rosen: Aldrig i livet! Här ska du få.

Be: Jag tog fram min rosenpistol och det gick inte att stoppa honom.

Zoisite: Här ska du få för sista gången, en giftpil.

Be: Jag blev träffad av giftpilen och jag tror nu att det är kört.

Moon: Maskerade rosen, dö inte!

Rosen: Annie, det är kört nu på riktigt! Kom ihåg att jag älskar dig jättemycket och ni andra också.

Moon: Du får inte ge upp nu! Här, ta rosensaften! Så stoppar jag honom under tiden.

Be: Jag drack min rosensaft för sista gången och jag får extra styrka.

Be: Sailor Moon försöker stoppa Zoisite men det gick liksom inte. Hon föll ner på golvet.

Rosen: Hur gick det, älskling?

Moon: Jo, det gick bra.

Zoisite: Nu ska ni få! Starta jordbävningen.

Be: Jordbävningen startar och jag vet inte hur mycket Richterskalan ligger på. Men sen insåg Sailor Moon att jag står för nära hålet.

Moon: Maskerade rosen, se upp! Du kommer att falla!

Rosen: Hjälp, jag faller! Rädda mig!

Moon: Ingen fara, Sailor Moon to the rescue.

Be: Hon räddade mig i sista stund innan jag skulle falla ner i hålet.

Moon: Jag har dig! Hur mår du, raring?

Rosen: Sådär, men dra upp mig är du snäll.

Be: Hon drog upp mig och vi kramades och jag frågade.

Rosen: Sailor Moon, jag måste säga en sak. Jag är prins Endymion.

Moon: Jag vet att du är prins Endymion. Och jag är prinsessan Serenity.

Rosen: Du, jag älskar dig jättemycket.

Moon: Detsamma, älskling. Men vi måste stoppa Zoisite först.

Rosen: Just det!

Zoisite: Nu ska ni dö, allihop! Be om en sista bön.

Rosen: Vänta lite, tjejer, jag har en idé. Vad händer om jag kastar min rosenpil sist på honom och ni tar attackerna först?

Venus: Det låter som en bra idé.

Rosen: OK, vad väntar ni på? Sätt igång!

Mercury: Bubbelspray, Mars: Eldsjäl! Jupiter: Blixt och dunder! Venus: Venusstråleattack.

Moon: Månlägning, verkställ!

Be: Och jag tog fram min rosenpil och vet ni vad? Alla attacker och min rosenpil tog Zoisite in i döden.

Zoisite: Hur vågade ni krossa mig? Jag är död. Vi ses kanske nästa gång! Adjö!

Be: Han försvann som stoft. Och det blev en rejäl glädje och hoppande.

Rosen: JAAAA! Vi lyckades att besegra Zoisite tillsammans.

Moon: Härligt, älskling, nu är världen räddad! Bra jobbat, tjejer och bra jobbat rosen!

Mercury: Fantastiskt, nu ska jag snart hem och vila lite.

Rosen: Det gör du nog helt rätt i! Men ni glömde en sak tjejer: kyssen!

Moon: Åh, min älskade ros, jag älskar dig jättemycket! (Kramar och pussar)

Mercury: Du är ju bara bäst, rosen! Vi älskar dig! (Kramar och pussar)

Mars: Ja, du är helt fantastisk. Love you! (Kramar och pussar)

Jupiter: Du är ju bara världsbäst, raring! Jag älskar dig. (Kramar och pussar)

Venus: Och du är ju kärlekens kung. Jag älskar dig jättemycket. (Kramar och pussar)

Rosen: Hur ska vi fira detta tror ni?

Moon: Jag vet, lite fyrverkerier kanske.

Be: Och det kom fyrverkerier och konfetti ner från himlen. Och dessutom bjöds det på en hjältemiddag. En stor festlig buffé kan jag också säga.

Rosen: Ja, hörni mina kära radiolyssnare. Det här är faktiskt det sista programmet av Maskerade rosens nya äventyr. Men redan i höst är jag tillbaka med en ny radioserie som heter Maskerade rosens återkomst. 35 nya avsnitt ska det bli och det får vi se då. Så nu vill jag passa på att säga adjö till mina älskade Sailor Moon-lyssnare och tacka er för att ni har lyssnat på oss!

Moon: Men du Rosen, innan du säger farväl har jag en överraskning åt dig. Här kommer jag med 65 rosor åt dig, ett för varje avsnitt.

Rosen: Nämen, vad gullig du är! Alltså dig kan man ju aldrig vara arg på. Tack så mycket, snälla du.

Moon: Kyss mig! Rosen: Absolut! (Kramar och pussar)

Rosen: Och här får jag en hjärtformad chokladask också, tack så mycket tjejer! Ni är fantastiska och ni är gulliga! Och jag skulle vilja också tacka mina underbara hjältinnor också.

Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter och Sailor Venus.

Tack så mycket, älsklingar!

Och med detta säger jag adjö för nu och tack för mig. Vi ses nästa gång i vår nya radioserie i höst. Och då är hjältinnorna också på plats för att hjälpa mig.

Vi ses hörni! Ha det så bra, mina kära Sailor Moon-vänner och HEJ DÅ!

(Outro – Sailor Moon Theme)

Maskerade rosens nya äventyr episod 64

Manus till Maskerade rosens nya äventyr: Episod 64 – Rosens intervjustund.

Hejsan, maskerade rosen här och ni är hjärtligt välkomna till det näst sista avsnittet av den här radioserien faktiskt. Men jag kan redan nu meddela att jag kommer tillbaka i en ny radioserie nu i höst. 35 nya avsnitt blir det hösten och idag blir det faktiskt intervjustunder med mina hjältinnor. Vi förbereder oss inför imorgon för då är det sista programmet för då ska Zoisite dödas. Och alldedes strax rullar vi igång intervjun med mina hjältinnor. Rulla vinjetten!

(Intro – Sikta mot stjärnorna)

Rosen: Här är mina hjältinnor som har hjälpt hela vägen. Vi börjar med dig Sailor Jupiter. Min första fråga är: Hur känns det när du skall ut på slagfältet och fighta?

Jupiter: Ja, jag blir lite nervös. Men annars för min del är det ganska bra. Jag vill göra det här.

Rosen: OK, ville du bli en Sailorhjältinna när du var liten?

Jupiter: Ja, på sätt och vis. När jag tittade på Wonder Woman när det begav sig på allvar så tänkte jag, en sån där hjältinna vill jag bli. Och jag blev det till slut när jag kom med i tv-serien Sailor Moon på 90-talet. Så det ville jag faktiskt bli.

Rosen: Du heter Makoto Kino egentligen? Jupiter: Ja!

Rosen: Har du några favoritintressen i din vardag?

Jupiter: Ja, det har jag. Jag brukar ju annars plugga väldigt mycket i skolan och jag gillar att spela tv-spel, laga mat och läsa böcker.

Rosen: Ja, har du något speciellt minne från den här säsongen av min radioserie?

Jupiter: Ja, det har jag. Jag minns att du blev förvandlad till en guldstaty av Goldfinger en gång. Jag blev väldigt förskräckt men det gick ju bättre senare. Du blev sen som vanligt, och det är skönt.

Rosen: Är det någon du bör lägga märke till morgondagens episod?

Jupiter: Ja, vi ska ut och fighta honom Zoisite till döds. Det hoppas jag.

Rosen: Jag förstår, sista frågan, vill du ha en lycka till kram inför imorgon?

Jupiter: Det är klart, raring! (Kramar och pussar).

Rosen: Du är för gullig! Tack så mycket, Sailor Jupiter. Jupiter: Tack!

Rosen: Härnäst ska jag intervjua den klokaste hjältinnan i gänget nämligen Sailor Mercury. Min första fråga är: Är du ett slags vandrade lexikon?

Mercury: Ja, jag pluggar väldigt mycket. Jag är allmänbildad på väldigt mycket faktiskt. Jag kan allt om teknik och manga naturligtvis.

Rosen: OK, ville du bli en Sailorhjältinna när du var liten?

Mercury: Om jag ska vara helt ärlig, ville jag faktiskt inte bli. Men då ringde tv-bolaget att du ska vara med i tv-serien Sailor Moon och så tänkte jag: Ja, jag gör väl det då. Och efter när serien lades ner då ändrade jag mig, så nu är jag en Sailorhjältinna och det känns väldigt roligt.

Rosen: Men du är jättefin, Mercury! Mercury: Tack, detsamma!

Rosen: Men du heter Ami Muzino egentligen? Mercury: Ja, det gör jag.

Rosen: Har du något favoritintressen i livet?

Mercury: Ja, jag älskar att räkna matematik, det är jag bra på. Och sen gillar jag att handla lite, bada lite och plugga jättemycket. Det är mina intressen.

Rosen: Har du något speciellt minne från den här säsongen från min radioserie?

Mercury: Ja, jag minns att jag blev en sjöjungfru. Det var jätteroligt att vara en sjöjungfru. Men sen minns jag att du blev en stormästare 5 gånger i Jeopardy!.

Rosen: Har du någon taktik inför morgondagens episod?

Mercury: Ja, det har jag. Ut och besegra Zoisite och jag hoppas att det kommer att gå bra.

Rosen: Sista frågan, är du nervös när du ska ut på slagfältet?

Mercury: Lite grann, men jag är inte rädd. Men det ska nog gå bra.

Rosen: Tack så mycket, Sailor Mercury! Vi glömde en sak, en lycka till kram.

Mercury: Det är klart du ska få, och en liten puss. (Kramar och pussar).

Rosen: Du är jättegullig! Vi ses imorgon, Mercury. Mercury: Det gör vi, tack!

Rosen: Och nu mina vänner ska jag intervjua min sötis, Sailor Moon. Och min första fråga är: Föddes du med jättelånga flätor?

Moon: Ja, det blev nog bara en slump. Jag älskar mina långa flätor.

Rosen: Jag förstår, varför är du stor i Japan, älskling?

Moon: Ja, jag föddes i Tokyo och jag kom till i min egna tv-serie 1992. Och då var jag faktiskt 14 och då blev jag en hjältinna. Jag älskar att vara Sailor Moon och du är söt, maskerade rosen!

Rosen: Tackar, har du något speciellt minne ifrån den här säsongen?

Moon: Ja, jag tänker på varenda gång du blir träffad av en giftpil då börjar jag gråta lite grann, men tack vare din rosensaft så blir jag jättelycklig igen.

Rosen: Är det något du bör lägga märke till imorgon?

Moon: Ja, vi ska stoppa Zoisite och jag hoppas att han aldrig mer kommer tillbaka.

Rosen: Nej, det hoppas jag inte. Är du nervös inför du ska ut på slagfältet?

Moon: Inte riktigt, lite grann, men när jag håller mitt strafftal då känner jag mig lugn. Och jag är inte rädd.

Rosen: Sista frågan finns det några planer på att göra en Hollywoodfilm med Sailor Moon?

Moon: Det tror jag absolut. Jag hoppas det.

Rosen: Nu får vi inte glömma, en lycka till kram och en liten kyss. (Kramar och pussar)

Rosen: Tack så mycket, älskling, Sailor Moon! Vi ses senare! Moon: Det gör vi, hej då!

Rosen: Nu ska jag intervjua den tuffaste och den snyggaste hjältinnan, Sailor Mars. Min första fråga är: Är du nervös när du ska gå ut i slagfältet?

Mars: Nej, inte ett dugg. Jag är inte nervös utan jag gör bara mitt jobb serru.

Rosen: Ville du bli en Sailorhjältinna när du var liten?

Mars: Ja, det ville jag. Jag vill också kämpa mot ondskan och för kärleken. För kärleken är det viktigaste i livet, eller hur min snygga ros? Rosen: Absolut.

Rosen: Har du några favoritintressen?

Mars: Ja, jag brukar tillbringa uppe på templet där jag bor. Det är trevligt men annars gillar jag att gå på cosplaymässor, sumobrottning och leka lite samurajer. Men jag gillar att läsa, skriva och laga mat.

Rosen: OK, har du något speciellt minne från den här säsongen?

Mars: Ja, det har jag. Jag minns i det första avsnittet att jag blev tillfångatagen av en örnmamma. Och då räddade du mig i luften och det kändes skönt. Du är en duktig hjälte, Rosen!

Rosen: Tack så mycket, Sailor Mars! Men du, varför bråkar du alltid med Annie för?

Mars: Ja, för att vem som skall vara bäst. Jag brukar inte bråka med annars men lite grann. Men det går över lika kvickt.

Rosen: Jag förstår, sista frågan, vill du ha en lycka till kram inför imorgon?

Mars: Självklart och kanske en liten puss, för man vet ju aldrig vad som händer (Kramar och pussar)

Rosen: Då tackar jag dig Sailor Mars, tack så mycket! Mars: Tack!

Rosen: Och nu ska jag intervjua den 5:e och den sista hjältinnan och hon är vacker, Sailor Venus. Min första fråga är: Är du nervös när du ska ut på slagfältet?

Venus: Ja, lite grann. Men inte alltid. Jag är inte rädd när jag ska stoppa monstret, utan jag gör bara det.

Rosen: Det är bra! Ville du bli en Sailorhjältinna när du var liten?

Venus: Ja, jag var faktiskt Sailor 5 i några år. Jag är faktiskt det ursprungliga Sailor Moon, kan man säga. Och det ville jag när jag var liten. Och jag är jättevacker i min dräkt.

Rosen: Absolut, du är vacker! Men du, har du något speciellt minne ifrån den här säsongen?

Venus: Ja, jag minns de underbara kärlekshistorierna med dig, det var så vackert att du ville trösta mig eftersom de hatar mig i skolan. Du är så vacker, älskling!

Rosen: Tack, raring! Har du några favoritintressen?

Venus: Ja, jag älskar att laga mat. Jag har en massa kokböcker hemma. Men jag gillar också att läsa böcker, plugga, bada och titta på Jeopardy!.

Rosen: Det är jättebra att du tittar på Jeopardy!. Är du frågesprtskunnig?

Venus: Absolut, jag kan det mesta i programmet.

Rosen: Men är det nånting du bör lägga märke till inför imorgon?

Venus: Absolut, jag skall finslipa mina attacker inför imorgon. För Zoisite ska dö.

Rosen: Absolut, sista frågan, vill du ha en lycka till kram?

Venus: Ja, självklart. Puss och kram, maskerade rosen! (Kramar och pussar)

Rosen: Tack, sweetheart! Tack så mycket, Venus! Venus: Tack själv.

Rosen: Ja, hörni nu har ni fått höra mina hjältinnor lite närmare. Jag tyckte att min intervjustund gick jättebra och imorgon förstår ni så skall allting hända. Zoisite ska dödas och jag hoppas att vi kan göra det. We gonna make Sailor Moon great again. Missa inte oss imorgon som dessutom är det sista programmet. Vi ses imorgon mina vänner och vi avslutar med att sjunga Sailor Moon-signaturen. Hej då!

(Outro – Sailor Moon Theme)