Kategoriarkiv: Antoine’s artiklar

Antoine Om Greasers (Subkultur)

Greasers

Bildresultat för greasersGreasers 1970 Talet

Greaser är en subkultur som blev populärt under 1950 till 1960 talet. Det var arbetarklassens tonåringar och ungdomar i USA. Livsstilen förblev framträdande i mitten av 1960 talet, särskilt av vissa etniska grupper i förortsområden, särskilt italiensk amerikaner och latin amerikaner. Rock and roll musik, rockabilly och doo wop var viktiga delar av kulturen.

 

Historia

Etymologi av termen “greaser”

Ordet “greaser” har sitt ursprung från 1800 talet i USA som en nedsättande ord för fattiga arbetare, särskilt de av mexikansk eller italiensk härkomst. Begreppet användes senare för att referera till mekaniker. Och det användes inte för att hänvisa till den amerikanska subkulturen förrän på 1960 talet, även om det i denna mening
fortfarande framkallade en relation till maskinarbete. Namnet var givet på medlemmar i subkulturen på grund av deras karakteristiska smörjade hår.

 

Ursprunget till subkulturen och populariteten

Greaser livsstilen kan ha uppstått under tiden efter andra världskriget bland motorcykelklubbarna. Det var vanligtvis etniska och från arbetarklasser, det hade intresse för hotrodkultur eller motorcykel. En handfull medelklassungdomar drogs till livsstilen för sin rebelliska inställning.

Ursprungliga greasers bestod mestadels av italiensk amerikaner i nordöstra USA och Chicanos i sydväst. Därmed antog “greaser” etiketten en rasistisk status. 

Kläd Stil och Frisyrer

Bildresultat för greaser fashion 1950s

Det mest anmärkningsvärda fysiska kännetecknet för en greaser var smörjade frisyrer som de skapade genom användning av hårprodukter som hårvax eller vaselin, vilket krävde ofta kamning och omformning för att upprätthållas. Frisyrerna togs från tidig rock and roll och rockabilly artister som Elvis Presley, bland dem var det Pompadour, och Duck’s Tail.

Frisyrer

Bildresultat för greaser fashion
Pompadour frisyr

Bildresultat för duck tail hair
Duck Tail Frisyr

Musik smak

I början av 1950 talet fanns ett betydande greaser intresse för doo-wop, en musikgenre från industristäderna i nordost som spridits till amerikansk musik genom italiensk amerikanska artister. Greasers var starkt förknippade med kulturen kring rock and roll, en musikalisk genre som hade framkallat känslor av en moralisk panik bland äldre medelklassgenerationer under mitten till slutet av 1950 talet, till vilka greasers visade sambandet mellan rockmusik och ungdom brottslighet bekräftad av flera viktiga sociala och kulturella observatörer i tiden.

Greaser Musik

https://www.youtube.com/results?search_query=1950%27s+greasers+music

 

 

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Bildresultat för greaser
Johnny Depp i filmen Cry Baby (1990)

Antoine Om LARP (Live Action Role Play)

L.A.R.P

Live Action Role Play

Live Action Rollspel

Dados 4 a 20 caras trans.png

Ett live-action-rollspel (LARP) är en form av rollspel där deltagarna fysiskt visar sina karaktärer. Spelarna strävar efter mål inom en fiktiv miljö som representeras av den verkliga världen medan de interagerar med varandra i karaktär. Resultatet av spelarens åtgärder kan förmedlas av spelregler eller bestämmas av konsensus bland spelare. Arrangemang som kallas gamemasters bestämmer inställningen och reglerna som ska användas och underlättar spelet.

 

De första LARP: erna kördes i slutet av 1970-talet, inspirerad av bordsspel på rollspel och genrer. Aktiviteten spriddes internationellt under 1980-talet och har diversifierats till en mängd olika stilar. Spel kan vara väldigt spelliknande eller kan vara mer upptaget av dramatiska eller konstnärliga uttryck. Händelser kan också utformas för att uppnå utbildnings- eller politiska mål. De fiktiva genrer som används varierar mycket, från realistiska moderna eller historiska miljöer till fantasi eller framtids perioder. Produktionsvärdena är ibland minimala, men kan involvera detaljerade platser och kostymer. LARP: er varierar i storlek från små privata evenemang som varar några timmar till stora offentliga evenemang med tusentals spelare som varar i flera dagar.

Översikt

Deltagarna i en LARP skildrar fysiska karaktärer i en fiktiv miljö, vilket improviserar deras karaktärers tal och rörelser något som skådespelare i improvisationsteatern. Detta skiljer sig från bordsspel med rollspel, där karaktärhandlingar beskrivs verbalt. LARP: er kan spelas i ett offentligt eller privat område och kan pågå i timmar eller dagar. Det finns vanligtvis ingen publik. Spelare kan klä sig som sin karaktär och bära lämplig utrustning, och miljön är ibland dekorerad för att likna inställningen. LARP kan vara engångshändelser eller en serie händelser i samma inställning, och händelser kan variera i storlek från en handfull spelare till flera tusen.

Händelser tas på till förmån för spelarna, som tar på sig roller som kallas spelbara karaktärer (playable character PC) som spelarna kan skapa sig själva eller ges av spelmästarna. Spelare spelar ibland samma karaktär upprepade gånger vid separata evenemang och utvecklar gradvis karaktären och dess relationer med andra karaktärer och inställningen.

Arrangörer som kallas Spelmästare (gamemasters GM)  bestämmer reglerna och inställningen för en LARP, och kan också påverka en händelse och agera som domare medan den äger rum.  GMerna kan också göra det logistiska arbetet, eller det kan finnas andra arrangörer som hanterar detaljer som reklam för evenemanget, bokning av en plats och ekonomisk ledning. Till skillnad från GM i ett bordspelande rollspel har en LARP GM sällan en översikt över allt som händer under spelet eftersom många deltagare kan interagera på en gång. Av denna anledning är en LARP GM: s roll ofta mindre upptagen av att tätt upprätthålla en berättelse eller direkt underhålla spelarna, och mer med att ordna strukturen för LARP innan spelet börjar och underlätta spelarna och besättningen att upprätthålla den fiktiva miljön under spelet.

Deltagare som ibland kallas besättningen kan hjälpa GM: erna att ställa in och underhålla miljön för LARP under spelet genom att agera som scenhänder eller spela icke spelbara karaktärer (non playable character NPC) som fyller i inställningen. Besättningen får vanligtvis mer information om inställningen och mer riktning från GM: erna än spelare gör. I ett bordspelande rollspel spelar en GM vanligtvis alla NPC: er, medan i en LARP vanligtvis spelas varje NPC av en separat besättningsmedlem. Ibland uppmanas spelare att spela NPC: er under perioder av ett evenemang.

Mycket av spelet består av interaktioner mellan karaktärer. Vissa LARP-scenarier har främst interaktion mellan datorer. Andra scenarier fokuserar på interaktion mellan datorer och aspekter av inställningen, inklusive NPC: er, som är under ledning av GM: erna.

Historia

LARP har inte en enda utgångspunkt, men uppfanns oberoende av grupper i Nordamerika, Europa och Australien. Dessa grupper delade en upplevelse med genre fiction eller bordspelrollspel och en önskan att fysiskt uppleva sådana inställningar. Förutom rollspel på bordsskivan är LARP förankrat i barndomsspel av låtsas , spela strider, kostympartier, rollspel-simuleringar, Commedia dell’arte, improvisationsteater, psykodrama, militära simuleringar och historiska återupptagningsgrupper som Society for Creative Anakronism.

Den tidigaste inspelade LARP-gruppen är Dagorhir, som grundades 1977 i USA och fokuserar på fantasyslag. Strax efter lanseringen av filmen Logan’s Run 1976, kördes rudimentära live rollspel baserade på filmen vid amerikanska science fiction-konventioner. 1981 startade International Fantasy Gaming Society (IFGS) med regler påverkade av Dungeons & Dragons. IFGS namngavs efter en fiktiv grupp i Drömparkens roman 1981, som beskrev framtids aktiga LARP: er. 1982 bildades Society for Interactive Literature, en föregångare för Live Action Roleplayers Association (LARPA), som den första inspelade teaterstil LARP-gruppen i USA.

Treasure Trap, bildades 1982 på Peckforton Castle, var det första inspelade LARP spelet i Storbritannien och påverkade fantasy-LARP som följde där. Den första inspelade LARP i Australien kördes 1983 med hjälp av science fiction Traveler-inställningen. 1993 släppte White Wolf Publishing Mind’s Eye Theatre, som fortfarande spelas internationellt och är förmodligen den mest kommersiellt framgångsrika publicerade LARP. De första tyska evenemangen var i början av 1990-talet, med speciellt fantasi LARP som växte snabbt där, så att sedan 2001 har två stora tyska evenemang genomförts varje år som har mellan 3000 och 7000 spelare vardera och lockar spelare från hela Europa.

Idag är LARP en utbredd aktivitet internationellt. Spel med tusentals deltagare drivs av vinstdrivande företag och det finns en liten industri för att sälja dräkt, rustnings och skumvapen främst avsedda för LARP.

Ändamål

De flesta LARP: er är avsedda som spel för underhållning. Trevliga aspekter kan inkludera samarbete av en berättelse, försöket att övervinna utmaningar i strävan efter en karakters mål och en känsla av nedsänkning i en fiktiv miljö. LARP: er kan också innehålla andra spelliknande aspekter som intellektuella pussel och sportliknande aspekter som att slåss med simulerade vapen.

Vissa LARP: er betonar konstnärliga överväganden som dramatisk interaktion eller utmanande ämnen. Avantgarde eller arthaushändelser har särskilt experimentella tillvägagångssätt och ambitioner med hög kultur och hålls ibland i fina konstsammanhang som festivaler eller konstmuseer. Teman för avantgarde evenemang inkluderar ofta politik, kultur, religion, sexualitet och det mänskliga tillståndet. Sådana LARP är vanliga i de nordiska länderna men finns också på andra håll.

Förutom underhållning och konstnärlig merit kan LARP-evenemang utformas för utbildnings eller politiska ändamål. Till exempel använder den danska gymnasiet Østerskov Efterskole LARP för att undervisa de flesta av sina klasser. Språkkurser kan undervisas genom att fördjupa eleverna i ett rollspelsscenario där de tvingas improvisera tal eller skriva på det språk de lär sig. LARP händelser med politiskt tema kan försöka väcka eller forma politiskt tänkande inom en kultur.

Eftersom LARP involverar en kontrollerad konstgjord miljö inom vilken människor interagerar har den ibland använts som ett forskningsverktyg för att testa teorier inom sociala områden som ekonomi eller lag. Till exempel har LARP använts för att studera tillämpningen av spelteori på utvecklingen av straffrätt.

Fantasi Och Verklighet

Under en LARP representerar spelarens handlingar i den verkliga världen karaktär handlingar i en fantasi miljö. Spelregler, fysiska symboler och teaterimprovisation används för att överbrygga skillnader mellan den verkliga världen och miljön. Till exempel kan ett rep vara en låtsas vägg. Realistiskt utseende vapenrekvisita och riskfylld fysisk aktivitet är ibland avskräckta eller förbjudna av säkerhetsskäl. Medan den fiktiva tidslinjen i en RPG (Roleplaying Game) plattan ofta utvecklas i spelet, vilket kan vara mycket snabbare eller långsammare än tiden som går för spelare, är LARP: er annorlunda eftersom de vanligtvis körs i verklig tid, med speltid som endast används i särskilda omständigheter.

Det finns en åtskillnad mellan när en spelare är i karaktär, vilket betyder att de aktivt representerar sin karaktär, och när spelaren inte spelar sin karaktär, vilket betyder att de är sig själva. Vissa LARP: er uppmanar spelare att stanna konsekvent i karaktär utom i nödsituationer, medan andra accepterar att spelare inte är karaktär ibland. I en LARP antas det vanligtvis att spelare talar och agerar i karaktär om inget annat anges, vilket är motsatsen till normal praxis i bordsspels rollspel. Karaktär kunskap anses vanligen vara skilt från spelarnas kunskap, och att agera efter information som en karaktär inte skulle kunna kanske kan betraktas som fusk.

Medan de flesta LARP: er upprätthåller en tydlig åtskillnad mellan den verkliga världen och den fiktiva inställningen, blandar genomgripande LARP: er fiktion med modern verklighet på ett sätt som liknar alternativa verklighetsspel. Gäster som inte känner till att ett spel äger rum kan behandlas som en del av den fiktiva miljön, och material i karaktär kan integreras i den verkliga världen.

Regler

Många LARP: er har spelregler som avgör hur karaktärer kan påverka varandra och inställningen.  Reglerna kan definieras i en publikation eller skapas av spelmästarna. Dessa regler kan definiera teckenfunktioner, vad som kan göras med olika objekt som finns i inställningen och vad tecken kan göra under stillestånd mellan LARP-händelser. Eftersom domare ofta inte är tillgängliga för att förmedla alla karaktärhandlingar, förlitas spelarna för att vara ärliga i sin tillämpning av reglerna.

Vissa LARP-regler kräver användning av simulerade vapen såsom skumvapen eller airsoft vapen för att avgöra om karaktärer lyckas slå varandra i stridsituationer. Vid ryska LARP händelser används vapen gjorda av hård plast, metall eller trä. Alternativet att använda simulerade vapen är att pausa rollspel och bestämma resultatet av en handling symboliskt, till exempel genom att rulla tärningar, spela sten sax påse eller jämföra karaktär attribut.

Det finns också LARP som klarar sig utan regler, i stället förlitar sig på spelare att använda deras sunt förnuft eller känsla för dramatisk lämplighet att samarbet besluta vad resultatet av deras handlingar kommer att bli

Genrer

LARP: er kan ha vilken genre som helst, även om många använder teman och inställningar härstammade från genre fiktion. Vissa LARP lånar en inställning från ett etablerat verk i ett annat medium (tillexempel Ringenes Herre eller Mörkets värld), medan andra använder inställningar baserade på den verkliga världen eller utformade specifikt för LARP. Egna kampanjinställningar, tillsammans med regeluppsättningar, är ofta den främsta kreativa tillgången för LARP-grupper och LARP-utgivare.

LARP med viktoriansk miljö
LARPs som anges i modern tid kan utforska vardagliga oro eller specialintressen som spionage eller militär aktivitet. Sådana LARP: er liknar ibland ett alternativt verklighetsspel, ett Assassin spel eller en militärsimulering med live kamp med airsoft, laser tagg eller paintball markörer. LARP: er kan också ställas in i historiska epoker eller ha halvhistoriska miljöer med mytologiska eller fantastiska aspekter införlivade.

Fantasy LARP
Fantasy är en av de vanligaste LARP-genren internationellt och är den genren som de största evenemangen använder. Fantasy LARP: er finns i låtsas historiska världar inspirerade av fantasilitteratur och fantasirollspel som Dungeons & Dragons. Dessa inställningar har vanligtvis magi, fantasi raser och begränsad teknik. Många fantasy-LARP: er fokuserar på äventyr eller på konkurrens mellan karaktär gäng. Däremot sker science fiction-LARP i futuristiska miljöer med högteknologi och ibland med utomjordiskt liv. Detta beskriver ett brett spektrum av LARP, inklusive politiskt tema LARP som visar dystopiska eller utopiska samhällen och miljöer inspirerade av cyberpunk, rymdopera och post apokalyptisk fiktion.

Horror LARP: er är inspirerade av skräckfiktion. Populära subgenrer inkluderar zombie apokalyps och Cthulhu Mythos, ibland med de publicerade Cthulhu Live reglerna. The World Of Darkness, publicerad av White Wolf Publishing, är en allmänt goth punk skräckinställning där spelare vanligtvis skildrar hemliga övernaturliga varelser som vampyrer och varulvar. Denna inställning kan spelas med Mind’s Eye Theatre, som är en uppsättning LARP regler som också publiceras av White Wolf. World Of Darkness LARP spelas vanligtvis i en kronik, en serie korta evenemang som hålls med jämna mellanrum och är också populära vid konferenser. En internationell kronik drivs av White Wolfs officiella fanklubb, Camarilla.

Stilar

LARP evenemang har en mängd olika stilar som ofta överlappar varandra. Enkla åtskillnader kan göras när det gäller den använda genren, förekomsten av simulerade vapen eller abstrakta regler, och om spelare skapar sina egna karaktärer eller får dem tilldelade av game masters. Det skiljer också mellan scenarier som bara körs en gång och de som är utformade för att vara repeterbara. Ett antal andra vanliga klassificeringar följer.
Teater-stil, eller freeform, LARP kännetecknas av ett fokus på interaktion mellan karaktärer som är skrivna av spelmästarna, inte använder simulerade vapen för strid, och en eklektisk inställning till genre och miljö. Händelser i denna stil varar vanligtvis bara några timmar och kräver relativt liten förberedelse av spelare och spelas ibland på spelkonventioner. Vissa mordmysteryspel där spelare tilldelas karaktärer och uppmuntras att rollspel fritt liknar också TAR-stil LARP.
Vissa väldigt stora evenemang kända som fests (kort för festival) har hundratals eller tusentals deltagare som vanligtvis är uppdelade i konkurrerande karaktärpartier som läger sig separat runt en stor plats. Det finns bara ett fåtal fests i världen, alla baserade i Europa och Kanada; Men deras storlek betyder att de har ett betydande inflytande på lokal LARP-kultur och design. I den andra änden av storleksskalan har vissa små händelser kända som linjära eller linjekurs LARP: er en liten grupp datorer inför en serie utmaningar från NPC: er och planeras och kontrolleras ofta tätare än andra LARP stilar.
Medan vissa LARP är öppna för deltagare i alla åldrar, har andra ett lägsta åldersbehov. Det finns också ungdoms LARP, särskilt avsedda för barn och ungdomar. Vissa drivs genom institutioner som skolor, kyrkor eller scouterna. Danmark har ett särskilt stort antal ungdoms larp.

Kulturell Betydelse

Rollspel kan ses som en del av en rörelse i västerländsk kultur mot deltagande konst, i motsats till traditionell åskådarkonst. Deltagare i en LARP kastar rollen som passiv observatör och tar på sig nya roller som ofta ligger utanför deras dagliga liv och strider mot deras kultur. Arrangörerna av en LARP och de andra deltagarna fungerar som medskapare av spelet. Denna samarbetsprocess för att skapa delade fiktiva världar kan vara förknippad med en bredare växande “geek” kultur i utvecklade samhällen som i sin tur är förknippad med långvarig utbildning, högt utnyttjande av informationsteknologi och ökad fritid. I jämförelse med den vanliga videospel branschen, som är mycket kommersialiserad och ofta marknadsförs mot en manlig publik, är LARP mindre kommersiellt, och kvinnor bidrar aktivt som författare och deltagare.

LARP har varit ett ämne för akademisk forskning och teori. Mycket av denna forskning kommer från rollspelare, särskilt från publikationerna från de nordiska Knutepunkt rollspel konventionerna.  Det bredare akademiska samfundet har nyligen börjat studera LARP också, både för att jämföra det med andra medier och andra varianter av interaktiv spel, men också för att utvärdera det på egen hand. 2010 spekulerade William Bainbridge att LARP en dag kan utvecklas till en stor industri i form av platsbaserade spel med användning av allestädes närvarande beräkning.

I Danmark använder Østerskov Efterskole LARP som en pedagogisk metod för att undervisa ämnen till gymnasieelever genom interaktivitet och simulering. LARP-grupper använder också simuleringar av aktuella och historiska händelser och ämnen som flyktingar och AIDS-krisen för att spela och undersöka dessa ämnen.

I populär kulturen

Filmer

Mazes and Monsters (1982)

Role Models (2008)

The Wild Hunt (2009)

Lloyd the Conqueror (2011)

Knights of Badassdom (2014)

Litteratur

Dream Park (1981)

Dokumentärer

Darkon (2006)

Monster Camp (2007)

Teater

Vänner som dessa (2009)

LARP videor Youtube

https://www.youtube.com/results?search_query=larp

 

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Antoine Om Magi

Magi

Bildresultat för magifantasy

Magi eller trolldom är en verklighetsuppfattning grundad i övertygelsen om att människan kan påverka den fysiska världen genom kontakt med övernaturliga makter. De som ägnar sig åt magi kallas magiker (efter persiskans magus), trollkarlar eller häxor. Magi handlar enligt moderna magiker om att med “tankens kraft” uppnå vissa mål.

Magins historia

Inom naturreligioner intog magin en central plats, exempelvis i samernas religion eller asatron. Under medeltiden var magin en viktig ingrediens i alkemin. Inom nyandligheten, som New Age, har magin fått ett uppsving. Den äldsta bevarade skriften om trollkarlar och magi återfinns i Westcar-papyrusen.

Magiska redskap

Magiker utövar ofta magi med hjälp av olika redskap som fetischer, trollspön, och trollformler.

Typer av magi

Dualistisk magi

Det finns i det västerländska kulturarvet två former av magi, som förmodligen har något ursprung i gnosticismen. Vit magi handlar om att besvärja och kommunicera med goda andeväsenden, inom kristendomen med Jesus, genom botande, utdrivande av onda andar genom exorcism, och liknande. Svart magi handlar om att besvärja onda andeväsen. Eftersom i gnosticismen Demiurgen var ond, eller ofullständig, var all form av materie- och människokontroll att betrakta som svart magi.

Man kan enligt egyptisk magi sätta in magi i två fack, högre och lägre magi. Allt som tillhör denna värld, som materiell framgång, kärlek och så vidare är lägre magi medan all form av personlig utveckling är högre magi.

Spådomskonst

Det finns många former av spådomskonst, exempelvis astrologi och tarotläsning.

Svartkonst

Svartkonst är den onda konsten att kunna arbeta med djävulen.

Synonymer till magi

trolldom, svartkonst, häxkonst, häxeri, trolleri, 
teckentydning, signeri, esoterik, mystik, ockultism, alkemi, magik

En Artikel Skapad Av Antoine ” Anton ” Holm

Antoines Artiklar Detta Kan Ni Söka PÅ

Gangstrar

Al Capones Bil 

Thompson Kulspruta

Vikingar

Selma Lagerlöf

Stefan & Krister

L’ocean

Jönssonligan

Robin Hood

Riddare

Keltisk Historia

Kingdom Come Deliverance

Marabou

Tatueringar

Ahlgrens Bilar

Trench Coat

Ninjas

Samurai

Far Cry 5

Slangbella

Tintin

Guillotine

Braziliansk Jiu Jitsu Kampsport

Sherlock Holmes

Coca Cola

Harley Davidson Motorcykel

Spider-Man PS4

Mr Bean

Film Kompositörer

Nutella

Snurran

Tupperware

Glasögon

Skägg

Unions Dräkten

Fabergé Ägg

Maträtters Historia

Fäktning

Karaktärer I Vilda Western Media, Baserat På Riktiga Vilda Western Personer

Kronjuveler (Pågående)

Magi

Hawaii Skjortor

Vilda Västern Vapen

LARP

Greasers (Subkultur)

 

Ha En Trevlig Läsning :,)

Bildresultat för reading

Antoine Om Vilda Western Vapen

Colt Single Action Army Revolver

Bildresultat för saa revolver

Colt Single Action Army, även känd som Single Action Army, SAA, Model P, Peacemaker, och M1873 är en single-action-revolver med en roterande cylinder med sex metallpatroner. Den designades för USA: s regeringstjänstrevolverförsök 1872 av Colts Patent Firearms Manufacturing Company – dagens Colt’s Manufacturing Company – och antogs som standard militärtjänstrevolver fram till 1892.

Colt SAA har erbjudits i över 30 olika kalibrar och olika tunnlängder. Dess övergripande utseende har förblivit konsekvent sedan 1873. Colt har avbrutit sin produktion två gånger, men förde den tillbaka på grund av den populära efterfrågan. Revolvern var populär bland lantbrukare, lagar och utövare, men från början av 2000-talet köps modeller oftast av samlare och återaktörer. Dess design har påverkat produktionen av många andra modeller från andra företag.

Colt SAA “Peacemaker” revolver är en berömd bit av Americana. Den ursprungliga längden på trumman, utfärdat till den amerikanska kavallerin, var 7 1⁄2 tum (med en total längd på 13 tum).

 

Schofield Revolver

Smith & Wesson M3 revolver

Smith & Wesson Model 3 är en singel-action, patron-skjutande, topp-break revolver producerad av Smith & Wesson från cirka 1870 till 1915, och blev nyligen återigen erbjuds som en reproduktion av Smith & Wesson och Uberti.

Det producerades i flera varianter och undervariationer, inklusive både den “ryska modellen”, så namngivna eftersom den levererades till det ryska imperiets militär (41 000 nr 3 beställdes i .44 kaliber av den ryska kejsarearen 1871 ), och “Schofield” modellen, uppkallad efter major George W. Schofield, som gjorde sina egna modifieringar av modellen 3 för att tillgodose hans uppfattningar om kavalleriets behov. Smith & Wesson införlivade dessa ändringar i en design från 1875 som de uppkallade efter majoren och planerade att få betydande militära kontrakt för den nya revolvern.

S&W Model 3 var ursprungligen kammare för .44 S&W amerikanska och .44 ryska patroner och hade vanligtvis inte patroninformationen stämpla på pistolen (som är vanligt för de flesta kommersiella skjutvapen). Roterare av modell 3 tillverkades senare i ett sortiment av kalibrar, inklusive .44 Henry Rimfire, .44-40, .32-44, .38-44 och .45 Schofield. Designen skulle påverka den mindre S&W .38 Single Action som retroaktivt kallas Model 2.

 

Remington Revolver

Bildresultat för wild west weapon

Remington-Beals Model Revolvers tillsammans med efterföljande modeller och variationer var slagverkrevolver tillverkade av Eliphalet Remington & Sons i .31 (Pocket) .36 (Navy) eller .44 (Army) -kaliber, användes under det amerikanska inbördeskriget, och var den början på en framgångsrik rad med medelstora och stora rampistoler. De kallas vanligtvis, även om de är felaktiga, som modellen 1858 på grund av patentmarkeringarna på sina nya modellfat, “Patenterad Sept. 14, 1858 / E. Remongton & Sons, Ilion, New York, U.S.A./New Model.”; även om storskalig produktion inte startade förrän 1861.

Remington-revolveren var en sekundär tilläggs-skjutvapen för unionens armé fram till Colt-fabriksbranden 1864. På grund av branden var Colt 1860-armén inte tillgänglig under någon tid. Därefter beställdes ett stort antal Remington-revolver av den amerikanska regeringen. Det var dyrare med “50 cent” (en skillnad på mer än 12 US $ i år 2013 dollar) än Colt, men de som hade råd med det kommenterade dess hållbarhet.

Den såg användning i det amerikanska västern, både i sin ursprungliga slagverkskonfiguration och som en omvandling av metallkassetter, liksom runt om i världen.

 

Reapeter Gevär

Bildresultat för repeater rifle

Henry repeater geväret är en rörformad magasingevär som är berömd både för dess användning vid slaget vid Little Bighorn och utgör grunden för den ikoniska Winchester-geväret i det amerikanska vilda västern.

Designad av Benjamin Tyler Henry 1860, introducerades Henry i början av 1860-talet och producerades till 1866 i USA av New Haven Arms Company. Det antogs i små kvantiteter av unionen under inbördeskriget, gynnade för sin större eldkraft än standardfrågan. Många hittade senare vägen, särskilt i händerna på Sioux och Cheyenne i deras utplånning av Custers amerikanska kavalleritrupper i juni 1876.

Moderna kopior produceras av A. Uberti Firearms och Henry Repeating Arms. De flesta är kammare i .44-40 Winchester eller .45 Long Colt.

Dubbel Pipig Hagelbössa

Bildresultat för double barrel shotgun

En dubbel pipig hagelbössa är ett hagelgevär med två parallella pipor, vilket gör att två skott kan avfyras i snabb följd.

En dubbel pipig hagelgevär, vanligtvis med pipor från 18 “till 24” i längd placerade sida vid sida. Dessa vapen var kända som “avskurna hagelgevär” eller “budbärarens vapen” från användningen av sådana hagelgevär på stagcoaches av hagelgevärsbudbärare i det amerikanska vilda västern. De kom i 10 och 12 gauge svartpulver.

 

Springfield Trapdoor Gevär

Springfield trapdoor rifle

Springfield-modellen “Trapdoor” från 1873 var den första räffladdningsgeväret som antogs av Förenta staternas armé (även om Springfield Model 1866 hade sett begränsat problem till trupper längs Bozeman Trail 1867). Pistolen, i både full längd och karbinversioner, användes allmänt i efterföljande strider mot amerikaner.

Modellen 1873 var den femte variationen av Allin trapdoor-design, och fick sitt namn på sin gångjärnsmycke, som öppnades som en trapdoor
(fall lucka ). Infanteri gevärs modellen innehöll en 32 5,88 (829 mm) pipa, medan kavallerikarabinen använde en 22560 mm pipa. Den ersattes av en förbättrad modell, Springfield-modellen 1884, också i 0,45-70 kaliber.

 

Krag-Jørgensen Gevär

Bildresultat för krag jørgensen rifle

Krag-Jørgensen är en repeterande bultaktionsgevär designad av nordmännen Ole Herman Johannes Krag och Erik Jørgensen i slutet av 1800-talet. Det antogs som en standard gevär av Danmark, USA och Norge. Cirka 300 levererades till Boer-styrkorna i Sydafrikanska republiken.

Ett särdrag i Krag-Jørgensen handlingen är dess magasin. Medan många andra gevär i sin tid använder en integrerad lådmagasin laddad av en laddare eller stripperklipp, är Krag-Jørgensens magasin i ett stycke med mottagaren (den del av geväret som innehåller driftdelarna), med en öppning på höger sida med ett gångjärnskydd. Istället för en laddare sätts enskilda patroner in genom sidöppningen och skjuts upp, runt och in i handlingen av en fjäderföljare. Senare, liknande en laddare, skulle en klipptyp göras för Krag som gjorde det möjligt att ladda magasinet på en gång, även känd som Krag “speedloader magazine”.

 Krag-Jørgensen är en populär gevär bland samlare och uppskattas av skyttar för sin smidiga handling.

Gatling Kulspruta

Bildresultat för gatling gun 1865

Gatlingkulsprutan var den första effektiva kulsprutan. Den uppfanns 1861 under amerikanska inbördeskriget av Richard J. Gatling och patenterades den 9 maj 1865. Uppfinnarens avsikt var att färre soldater skulle krävas för uppgiften och kriget därmed kunna slutföras snabbare och med mindre förluster.

Problemet med snabb skottlossning är att eldröret blir överhettat. Gatlings konstruktion löste detta genom att 4-10 pipor fastsatta på en roterande ställning avlossades i turordning medan de övriga däremellan hann svalna. Skytten drev runt ställningen med en vev. Vapnet sköt flera skott i sekunden. Originalversionen av vapnet kom inte att användas i någon större utsträckning under amerikanska inbördeskriget, men användes i många länder och krig under senare delen av 1800-talet tills den ersattes av modernare kulsprutekonstruktioner.

I modern tid har grundtanken bakom gatlingkulsprutans konstruktion med roterande pipor åter kommit till användning, bland annat i form av den så kallade minigun som används på militärflygplan, helikoptrar och stridsfartyg. Ett exempel på en minigun som används för understöd av marktrupp är automatkanonen GAU-8 Avenger, som används på det amerikanska attackflygplanet Fairchild A-10 Thunderbolt. I detta fall är det den extremt snabba mekanismen och den minskade risken för överhettning av eldrören man vill ha. Konstruktionen medger både högre skottfrekvens och längre skottsalvor än en konventionell kulspruta.

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Antoine Om Hawaii Skjorta

Hawaii Skjortor

Relaterad bild

Historiken om Hawaii kjolen och skjortan

Hawaii skjorta (mer allmänt kallas en “Aloha shirt” i Hawaii) är en internationell symbol för Hawaii känd över hela världen. Den har utvecklats under årtiondena från sin blygsamma början på 1930-talet precis som andra modetrender. Det finns flera typer Hawaii skjortor samt andra Hawaii kläder. Här är några intressanta fakta som du kanske inte vet om Hawaii skjortan

Före ankomsten av vävnader från Kina, Japan och västvärlden, skapade infödda Hawaiians deras enkla kläder från växter och träd. Män hade ett manligt höftskynke, gjord av tapa, som tillverkades från den inre barken av wauke träd. Hawaii kvinnor bar en kjol som kallas för pa’u, som såg ut som en rock kjol.

Pa’u Kjol

Den ständigt populära Palaka skjortan

I slutet av 1900 och början av 20-talen framkom Hawaii som en kraftfull plantage ekonomi som producerat socker, ananas och kaffe för export över hela världen. Plantagearbetare behövde en robust skjorta som var lämplig för hårt arbete på fälten. Inom en generation, blev den rutiga blått och vitt denim Palaka en standard arbetsskjorta i Hawaii. I början av 1930-talet Palaka Hawaii skjortor och blå denimbyxor kallas sailor-Mókus har nästan blivit officiell folkdräkt i Hawaii både på och utanför plantagen.

Palaka Skjorta

 

Första riktiga Hawaii Design

Det var inte förrän i mitten av 1930-talet som Hawaii klädtillverkare beslutat att producera tyg som var unikt Hawaii design. Watumull East India Store visat vägen genom att beställa konstnären Elsie Das att skapa femton blommönster . Hennes handmålade mönster sändes till Japan där de trycktes för hand på råsilke.

Skjorta 1930 talet

Filmstjärnor, crooners och politiker gjorde ett bra jobb för att främja Hawaiian kläder. Montgomery Cliff Burt Lancaster, Ernest Borgnine och Frank Sinatra alla bar vackra Hawaii skjortor i filmen Härifrån till evigheten . Ginger Rogers bar förföriska satin klänningar av Hawaiian mönster medan Bing Crosby lekte sin unika kombination av Hawaii skjorta och pork pie hat. och Betty Grable gjorde en promo klädd i en vacker Hawaii stil baddräkt på 1940-talet. Och Elvis Presley under 1960-talet. Under 1980-talet, Tom Selleck bar ofta signaturen “Magnum PI” Hawaii skjorta, som nu är i Smithsonian Institute.

“Den Första” Aloha Skjortan

Termen “Aloha skjorta” kan ha börjat som gatu slang i början av 1930-talet för att beskriva det växande antalet skjortor som presenterar orientaliska och Hawaii mönster som produceras av Honolulu skräddare. Musa-Shiya skjortmakaren först annonserade  “Aloha skjorta” i Honolulu Advertiser den 28 juni 1935: ” Honolulu Noterade Skjort Makare och Kimono Affär” Aloha “skjortor – väl anpassade, vackra mönster och strålande. Genom ett annat konto, en reklam säljare från Honolulu annonsören och Ellery Chun, ägare av king-Smith butiken, först använde namnet “Aloha skjorta.” i själva verket registrerade Mr Chun officiellt sitt varumärke för sin Aloha Sportklädsel den 15 juli 1936.

Karaktärer med Hawaii skjorta i Film, Tv, Spel och Ståupp Komik

Filmer  

Al Pacino i Scarface
 

Jim Carrey i Ace Ventura: Pet Detective 1 och 2

Nicolas Cage i Raising Arizona 

Johnny Depp i Rango

Elvis Presley i Blue Hawai’i

Tv Serie

Tom Selleck i Magnum P.I

Tv Spel

Tony Montana i spelet Scarface: The World Is YoursBildresultat för scarface the world is yours game

 

Tommy Vercetti i spelet Grand Theft Auto: Vice CityBildresultat för tommy vercetti

Joe Barbaro i spelet Mafia II
Bildresultat för joe barbaro mafia 2

 

Stå Upp Komik

Gabriel “Fluffy” Iglesias

 

En Artikel Skapad Av Antoine “Anton” Holm

 

 

Antoine Om Kronjuveler Och Annat

Kronjuveler
Bildresultat för crown

Sveriges Kronjuveler

Bildresultat för kronjuveler sverige

 

Frankrikes Kronjuveler

Englands Kronjuveler

Bildresultat för kronjuveler england

Norges Kronjuveler

Bildresultat för crown jewels norway

Danmarks Kronjuveler

Rysslands Kronjuveler

Bildresultat för crown jewels russia

Fabergé Ägg

Napoleonic (Fabergé egg).jpg
Napoleonic Ägg.
År: 1912
Ägare: Matilda Geddings Gray Foundation.
Ägget uppvisas hos  Metropolitan Museum of Art, New York City.

Fabergéägg är diamantbesatta och emaljerade påskägg som Peter Carl Fabergé och hans företag gjorde på beställning åt den ryske tsaren mellan 1885 och 1917. De drygt 50 Fabergéäggen anses vara bland det absolut bästa inom juvelerarkonsten.

Bakgrund

Яйцо "Курочка".JPG

Fabergé och hans guldsmeder gjorde det första ägget till påsk 1885. Det var på beställning av tsar Alexander III av Ryssland och skulle bli en påskpresent åt tsarens danska hustru Maria Fjodorovna. På utsidan var det ett enkelt emaljerat vitt ägg, men när man öppnade det avslöjades en gyllene gula. Inuti gulan fanns det en förgylld höna och inuti den fanns en liten krona.

Tsarinnan blev så förtjust i ägget att Alexander utsåg Fabergé till kunglig hovleverantör och han fick till uppgift att till varje påsk förse tsarinnan med ett nytt ägg, men det skulle vara unikt och innehålla en överraskning. Nikolaj II av Ryssland fortsatte traditionen med en årlig gåva till sin tyska hustru, Alexandra Fjodorovna och fortsatte att ge ägg till sin mor, änketsarinnan.

Produktion Och Varianter

Fabergés företag blomstrade, och planeringen av äggen tog nästan ett år. Så fort man hade bestämt sig för ett tema, tog dussintals juvelkonstnärer över arbetet med att tillverka ägget.

Teman och utseendet på äggen var mycket varierande. Ett exempel på tsarens önskemål om överraskningar var det transsibiriska järnvägsägget från år 1900, som utvändigt dominerades av ett grått intetsägande band och en karta av järnvägen. Insidan glimrade däremot i form av ett litet komplett tåg i rent guld.

Efter revolutionen

Det gjordes totalt 57 ägg, och det enda ägget som lämnade Ryssland var det som Maria Fjodorovna tog med sig 1918. Resten av äggen blev bortglömda under tumultet under den ryska revolutionen 1917. Några ägg stals av plundrare, medan resten lades i Kremls valv.

På 1930-talet sålde Josef Stalin fjorton ägg på västerländska auktionshus för att få in pengar. Några ägg såldes då för så lite som 400 dollar.

I nutiden

2006 fanns bara 21 stycken ägg kvar i Ryssland, och de är utställda på Kremls museum. Nio ägg köptes i februari 2004 av Viktor Vekselberg, och de äggen kom hem till Ryssland i juli samma år. Virginia Museum of Fine Arts och New Orleans Museum of Art och några andra museer har några ägg. Fyra ägg ägs av privata samlare, och sju ägg har ett okänt öde.

Idag finns det ett antal företag som erbjuder sina kunder “Fabergéägg”, ägg som är inspirerade av originalen.

Lista Av Ägg
https://en.wikipedia.org/wiki/Faberg%C3%A9_egg#List_of_eggs

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

 

 

Antoine Om Karaktärer I Vilda Western Media, Baserat På Riktiga Vilda Western Personer

Black Belle

Black Belle i Red Dead Redemption 2
Baserat på Belle Starr

Bildresultat för black belle

Bildresultat för rdr2 black belle belle starr

Bildresultat för black belle rdr2

Belle Starr

Belle Starr

Bildresultat för belle starr

Bildresultat för belle starr

Staty av Belle Starr vid Woolaroc i Oklahoma
Belle Starr, född Myra Belle Shirley 5 februari 1848 i Oklahoma, död 3 februari 1889 (ålder: 40 år), var en amerikansk brottsling. Shirley var häst- och boskapstjuv samt självutnämnd banditdrottning.
Hon började umgås med bankrånaren Cole Younger och troligen var han far till hennes dotter Pearl. Senare slog hon sig ihop med bank- och tågrånaren Jim Reed, som blev dödad 1874. Med honom fick hon en son, Edward. När Reed blev dödad återvände hon till Oklahoma och blev där ledare för en häststölds liga. Där gifte hon sig med indianen Blue Duck, men gifte sedan om sig med ytterligare en indian, Sam Starr, vars efternamn hon tog. Sam Starr sköts till döds av John Middleton som blev Belles nästkommande man. Även han blev nedskjuten. Belles sjätte och sista make var creek indianen Jim July. År 1889 blev Belle Starr överrumplad och nedskjuten i ett bakhåll. Hon blev 40 år gammal. Hon dog två dagar innan hon skulle fyllt 41.

Belle Starr i kulturen

Belle Starr har gestaltats på film och tv av bl.a. Jane Russell, Gene Tierney, Betty Compson, Isabel Jewell, Marie Windsor, Lynn Bari, Elizabeth Montgomery, och Pamela Reed. 1995 utkom seriealbumet Belle Star med Lucky Luke och Starr i huvudrollerna. I Bob Dylans sång Tombstone Blues används Belle Starr som ett exempel på en samhällsfientlig figur. Black Belle en karaktär i spelet Red Dead Redemption 2

Lucky Luke Serietidning

Bildresultat för belle starr lucky luke

I serie tidningen “Kusinerna Dalton” (Hors la loi, 1951) lät Morris för första gången få Lucky Luke möta verkliga, historiska, personer: Dalton-ligan. När Rene Goscinny några år senare tog över som författare, kom serien till stor del att bygga på historiska händelser, uppfinningar och personer.
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lucky_Luke#Historiska_personer

 

Billy The Boy

Billy The Kid (vänster)  Billy The Boy i Red Dead Redemption 2 (Höger)
Bildresultat för billy the kid rdr2

Billy The Kid

William H. Bonney, känd som Billy the Kid, född som William Henry McCarty, Jr. (förmodat) 23 november 1859 i New York City, New York, död 14 juli 1881 i Fort Sumner, New Mexico, var Vilda Västerns kanske mest beryktade laglöse.
Man har inte funnit några dokument eller annat som kunnat styrka Billy the Kids faktiska födelsedatum. Men ändå ett förmodat datum för hans födsel.

Biografi

En skylt som anger att Bonney dödade Robert Ollinger på den platsen i Lincoln.
Bonney föddes i New York, men bosatte sig med sin familj i Santa Fe i New Mexico år 1873, efter att i flera år ha flyttat runt mellan olika ställen i USA. Efter att ha råkat i slagsmål med en man som förolämpat hans mor och fått hjälp av en annars obemärkt man vid namn Moulton, återgäldade Billy tjänsten några veckor senare när Moulton deltog i ett våldsamt krogslagsmål och stack ner en av Moultons motståndare med kniv bakifrån. Därefter levde Bonney på flykt från rättvisan. En annan, kanske mer sanningsenlig version av Billys start på laglöshetens bana, lyder: Bonney arresterades för att ha drivit med en kinesisk tvättare och rymde genom att kravla sig upp ur arrestens skorsten. I den senare versionen har modern då varit död ett antal år och Bonney har under sin ungdom inte utmärkt sig som annat än vanlig och skötsam.
Från 1878 var han indragen i strider mellan boskapsägare i New Mexico – det så kallade Lincoln County War – men hade också tidvis ett eget rövarband. Han tyckas ha haft kontakt med New Mexicos guvernör, som försökte återföra honom till ett laglydigt liv.

Död

1881 infångades Bonney och dömdes till döden, genom att hängas, för mord på sheriffen William Brady, men lyckades fly. Flykten blev dock inte långvarig – mindre än tre månader senare sköts han ner i ett mörkt rum av sheriffen Pat Garrett.
Garrett spelar någon form av nyckelroll i eftermälet av Billy the Kid, inte bara för att han var den som dödade honom, utan därför att han också är grundaren av den legend som sedan dess omgivit Billys namn. Garrett, en före detta bartender som blivit sheriff, kände Bonney förhållandevis väl och de hade umgåtts en period tidigare. Själva dödsskjutningen kunde möjligen Garrett ha haft skäl att låta världen få höra en annan historia av än den sanna, och kanske är det orsaken till att han skrev och gav ut “Billy the Kids verkliga liv”, en riktig västernskröna som beskrev Billy som både vacker, givmild, ädel, stolt, hård och skoningslös. Det påstås att Billy dödade 21 personer, lika många som de år han hann bli. I verkligheten kan bara tre dråp eller mord beläggas. Han anses dock vara ansvarig för fyra dödsfall på egen hand och ytterligare fem i samarbete med kumpaner. Under sin bana lyckades han fly från arrester och fängelser vid åtminstone tre eller fyra tillfällen.

Grav och eftermäle

Billy the Kids grav i Fort Sumner, New Mexico.
Billy the Kid ligger begravd i Fort Sumner, New Mexico i USA. Billys vänner Tom O’Folliard och Charlie Bowdre ligger även begravda på samma plats. På gravstenen står ordet Pals som betyder “kompisar”. Flera tror att Billy the Kid inte dog, utan kom undan från Pat Garrett på ett eller annat sätt. En man, vid namn Brushy Bill Roberts utsåg sig själv att vara Billy the Kid, flera av Billy the Kids gamla vänner identifierade Brushy Bill Roberts som Billy the Kid. Brushy Bill Roberts hade också alla ärr på samma ställen som Billy the Kid, men det mesta tyder på att Billy faktiskt dog 14 juli 1881.
Legenden om Billy the Kid har många gånger varit motiv i romaner, visor och filmer, företrädesvis amerikanska. Den amerikanska Young Guns är ett sent exempel. Som västernlegend förekommer han dessutom naturligtvis i seriealbumen om Lucky Luke, där som en liten pojkslyngel som stjäl godis. Ett kanske lite annorlunda verk om Bonney är Aaron Coplands balett “Billy the Kid” från 1938. Pat Garrett & Billy the Kid ifrån 1973 är en riktig klassiker, eftersom countrystjärnan Kris Kristofferson har rollen som William H. Bonney och folksångaren/rockmusikern Bob Dylan är med som Williams kompis Alias.
En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

 

Antoine Om Fäktning

Fäktning
Bildresultat för fäktning

Fäktning är strid eller kamp med någon form av svärd eller andra blankvapen. Modern fäktsport har sina rötter i äldre tiders civila fäktning för duell och självförsvar, men svärdsfäktning har även varit en vanlig militär företeelse.

Strider med blanka vapen anses ha praktiserats först i Ostasien och 4000 år gamla målningar i faraonernas gravar i Egypten vittnar om att svärdfäktning har utövats som sport eller som del i religiösa ceremonier. I romarriket företräddes fäktningen av gladiatorerna som under de offentliga festspelen duellerade på liv och död. Fäktkonsten i Europa har också en lång tradition och det finns ett stort antal manualer bevarade från medeltid och renässans. Under medeltiden inbegrep fäktningen ett stort antal vapen, exempelvis långsvärd, olika typer av enhandssvärd, dolk, stavvapen med mera men även brottning, strid till häst och liknande innefattades i fäktkonsten.

Kanske framförallt långsvärdet ansågs länge vara fäktarens primära vapen och många fäktskolor lärde ut långsvärdsfäktning långt in på 1700-talet, vilket bevisas av dokument från fäktskolor från perioden (varav ett fåtal fortfarande finns kvar). Rapirens inträde skedde successivt och utövades parallellt med den tidigare fäktningen.

Historisk europeisk fäktning omfattas ofta av begreppet historisk europeisk kampkonst.

För att träna fäktning har olika typer av skyddande plagg använts, från hela rustningar till mindre skyddsutrustning. Detaljer som förekommit är ben- och armskydd, knä- och armbågsskydd, handskar, ringbrynjeskjortor och stoppade bröstskydd under dessa, benämnda plastrong.

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm

Antoine Om Maträtters Historia

Chili Con Carne
Bildresultat för Chili con carne ris

Chili Con Carne (spanska chilli nahuatlcon carne , översättning: chilipeppar med kött) är en kryddstark maträtt som består av en köttragu som är smaksatt med chilipeppar. Andra inslag som används är bland annat lök, vitlök, spiskummin och ibland tomat. Bönor och ris används ibland i rätten.
Maträtten blir ofta inordnad i det mexikanska köket, men bara vid gränsområdena mot USA och på stora turistställen. Maträtten trots har sitt ursprung i södra USA, till exempel från de tidigare mexikanska områden som kom att tillhöra USA efter freden i Guadalupe Hidalgo 1848. Åsikterna går isär om rättens ursprung och vilka de riktiga ingredienserna är.
Ingen kan med säkerhet säga var maträtten för första gången tillagades. USA-delstaterna Texas, New Mexico och Arizona gör alla anspråk på att vara ursprungsområden. Många mer eller mindre hårresande historier omgärdar originalreceptet. Så å ena sidan sägs det att USA:s armé var de som första gången lagade chili con carne men å andra sidan blir maträttens tillblivelse i andra berättelser tillskriven indianerna eller de grekiska, irländska, spanska eller till och med de kinesiska invandrarna.

Ingredienser

Grundingredienser

Bönor är en ingrediens som delar chili con carne världen i två läger. Medan en chili con carne i Texas-stil inte innehåller några bönor, så finns det många andra variationer som innehåller pintobönor eller svarta bönor. En kompromiss kan vara att servera bönorna vid sidan om.
En historisk motivering till användningen av bönor är att chili con carne alltid varit fattig mans mat och bönor var billigare än kött men ungefär lika näringsrikt.

Variationer

Det förekommer variationer vad gäller valet av ingredienser:
Tomater hjälper chili con carnen att få en fastare konsistens eftersom tomaterna kokar ihop under den långa koktiden.
I tyska recept förekommer ofta majs, morötter och zucchini.
Trots oenigheter om receptet finns det ändå några grundtyper. Några har en historisk bakgrund och är starkt kopplade till sina ursprungsområden, andra — framförallt nyare varianter — har uppkommit utifrån personliga matvanor.
En chili con carne i Texas-stil innehåller inga grönsaker förutom den i hela bitar färska eller torkade chilipepparn. Köttet är mest skuret i tärningar och är nötkött eller fläskkött, ibland även vilt. Även Jailhouse Chili(engelska: fängelse-chili-con-carne) tillhör denna grupp.
Chili verde (spanska, översatt: grön chili) är en variant som kommer från New Mexico. Den tillagas uteslutande på färsk ännu grön chilipeppar. Oftast är en Chili verde mer lättflytande än en chili con carne i Texas-stil. Efter en europeisk måttstock handlar ‘Chili verde’ om ett slags kryddstark gulasch.
En självständig kategori utgör chili con carne i Cincinnati-stil. Troligtvis gjorde grekiska invandrare chili con carne populär i nordöstra USA. De anpassade receptet till den grekiska matlagningstraditionen så att den blev mindre kryddstark men också att den kunde kryddas med kanel, kryddpeppar eller muskot. Denna typ serveras mest till pasta eller som sås till varm korv.
Vegetarisk chili con carne, eller oftare chili sin carne, är en vegetarisk variant av maträtten där man ersätter köttet med sojabönor, tofu, pumpa, zucchini eller aubergine.

Korv Stroganoff
Bildresultat för korv stroganoff historia

Korv Stroganoff är en mat rätt inspirerad av rätten Biff Stroganoff. Den har sina rötter i Ryssland och det sägs att det var greve Alexander Sergejevitj Stroganov (1733-1811) som gett rätten sitt namn. Greve Stroganov var tandlös och behövde därför lättäten mat och hans kock fick därför skära köttet i strimlor. Denne kock vann en matlagningstävling i S:t Petersburg med denna rätt.
Korv Stroganoff är en svensk maträtt som är inspirerad av maträtten Biff Stroganoff. Receptet på korv Stroganoff kan varieras, men innehåller vanligen strimlad korv (oftast falukorv, tomatpuré, grädde, lök och fransk senap. Korv Stroganoff kan serveras med ris, kokt eller stekt potatis, potatismos eller olika former av pasta ibland med bulgur.

Biff Stroganoff
Bildresultat för Biff Stroganoff

Biff Stroganoff är en maträtt med rötter i Ryssland, skapad av en kock som vann en matlagningstävling i Sankt Petersburg med denna rätt. Rätten tillagas av nötkött, exempelvis oxfilé eller utskuren biff, som skärs i strimlor. Köttet bräseras med grädde, tomatpuré samt lök och senap.
Biff Stroganoff är troligen uppkallad efter en rysk 1700-talsgreve vid namn Stroganov. Greven, som var gourmet men också tandlös, bad kocken att skära köttet i små bitar

Lasagne
Bildresultat för lasagne wikipedia

Lasagne är en ugnsgratinerad maträtt som i huvudsak består av pastaplattor varvade med bechamelsås, ost och köttfärssås. Begreppet lasagne al forno används ibland och betyder “lasagne från/vid ugnen”.

Historia

Los(e)yns är en maträtt från slutet av 1300-talet som var en medeltida föregångare till lasagne
Regionen Emilia-Romagna i centrala/norra Italien var först med att göra pastadeg med mjöl och ägg.

Sverige

Familjen Dafgård var först i Sverige med att sälja fryst lasagne i mitten av 1980-talet. Även Knorr började marknadsföra en lasagne i Sverige på 1980-talet, och målgruppen var då ungdomar.

Etymologi

Ordet kommer ursprungligen från det grekiska “lasanon” som blev latinets “lasanum” och var namnet på den panna som användes för att tillaga rätten i. “Lasanum” blev på italienska “lasagna” (plural “lasagne”) och blev namnet på själva rätten.

Variationer

Rätten kan även göras vegetarisk genom att ersätta köttfärssåsen med sojafärs eller tomatsås och olika grönsaker. Lasagne gjord på gröna lasagneplattor, som innehåller spenat, kallas “lasagne verdi” (grön lasagne).

I populärkultur

Lasagne är serietidnings katten Gustafs favoriträtt.

 

Bildresultat för bon appetit

Smaklig Måltid!

En Artikel Skapad Av Antoine ”Anton” Holm