Författaren James Matthew Barrie (J.M Barrie) föddes den 9 maj 1860 i Kirriemuier i Skottland.

Han studerade vid Edinburghs universitet och jobbade två år vid Nottingham Journal tills han 1885 åkte till London som frilansade journalist.

Den första riktiga succén som han skrev var en bok som hade titeln Auld Licht Idylls (1888) och innehöll sketcher från hans liv i Kirriemuier.

När James hade flyttat till London blev han nära vän med en person som hette Sylvia Llewlyn Davies, hon hade fyra barn som hette George, Michael, Peter och Jack.
Barnen skulle senare bli grunden till de borttappade pojkarna i böckerna om Peter Pan. Peter skulle bli den personen som Barrie skapade sin figur utifrån, Peter själv skulle senare kasta sig själv under ett tåg.

Peter Pan framträdde för första gången i en pjäs från 1902 som hade namnet The Little White Bird vilken senare ompublicerades 1906 med enbart kapitlen som innehöll Peter Pan och då under ett annat namn, nämligen Peter Pan i Kensington Gardens.
1911 kom den andra boken Peter Pan och Wendy ut. When Wendy Grew up An Afterthought som handlar om vad som hände med Wendy när hon blev vuxen var en epilog till pjäsen Peter Pan, or The Boy Who Wouldn’t Grow Up.
Det är ett verk där berättas om vad skulle hända om Wendy blev vuxen.

James Matthew Barrie dog den 19 juni 1937 i London.

 

 

 

Antoine Om Medeltidens Riddare

Riddare 

Bildresultat för medieval knight armor

Riddare är en översättning av det latinska ordet eques (pluralis equites), vilket ursprungligen var benämningen på en soldat som tjänstgjorde i kavalleriet i den romerska krigsmakten och senare på en medlem av riddarståndet (ordo equester), den näst högsta samhällsklassen efter senatsståndet (ordo senatorius) i det romerska riket (se vidare equites).

Under Europas medeltid kom ordet riddare att beteckna en aristokratisk krigarklass. Allt ifrån Karl den stores tid brukade adliga ynglingar dubbas till riddare, vanligtvis i samband med festligheter såsom kungliga kröningar eller bröllop. Den tungt beväpnade ryttarens militära överlägsenhet under äldre medeltid medförde särskilda privilegier i form av skattefrihet, förläning av gods och gårdar samt domsrätt över underlydande såsom ersättning för att stå till kungens förfogande med häst och rustning. Länsväsendet blev typiskt för medeltidens feodalism.

Dubbning 

Relaterad bild

Vissa adelssöner kunde sändas från sju års ålder till något hov som lärling (svenska: sven, tyska: junker, franska: page) i vapenidrotter och höviskt, ridderligt uppträdande. Ynglingen kunde sedan, vanligtvis från 14 års ålder, som väpnare följa sin riddare i strid eller till tornerspel. Efter ytterligare prövotid kunde han, vanligtvis från 20 års ålder, dubbas till riddare. Kungen la då flatsidan av svärdet på väpnarens axel efter att denne svurit riddareden om trohet gentemot en världslig och en andlig överhöghet. De lätta svärdsslagen på vardera axel symboliserade de sista slag en riddare får ta emot ohämnade. Riddarskapet förbehölls vanligen en ganska begränsad krets inom adeln, som därigenom fick en politisk och ekonomisk särställning. Kvinnor kunde inte dubbas till riddare. De kunde dock bli hedersmedlemmar i vissa riddarordnar som till exempel Johanniterorden.

Historik

Bildresultat för medieval knight artwork

Riddaridealen bidrog till högmedeltidens kulturblomstring och livsstilens förfining. På riddarborgar utvecklades ett lysande sällskapsliv i bjärt kontrast till de livegna böndernas torftiga villkor. Det ordnades jaktutflykter, praktfulla turneringar, fester med dans och sång av kringresande trubadurer. Inom litteraturen hyllades riddarnas dygder såsom tapperhet,
höviskhet gentemot kvinnor och ädelmod. På sina håll, till exempel i Provence, blomstrade en lyrisk diktning med erotiska motiv. Trubadurer (ordet, med occitanskt ursprung, härstammar från denna tid) besjöng riddarens hyllning av en dam vars ära var riddarens plikt att försvara. Riddarlyriken utvecklades och fick efterhand ett starkt idealiserat drag i så kallade chanson de geste, till exempel Rolandsången, liksom i sagorna om kung Arthur och riddarna kring runda bordet vilka gav ämne till de bretonska riddarromanerna som Tristan och Isolde samt Erikskrönikan i Sverige. Detta riddarideal, vilket sällan hade någon motsvarighet i verkligheten, fortsätter än idag i orden ridderlig, chevaleresk (från franska ordet chevalier för riddare) och kavaljer (från italienska ordet cavaliere för riddare)

Rustningen

Vapen och annat

Bildresultat för medieval knight sword
Bildresultat för medieval knight weapons

Nutid

Den siste personen att slås dubbas till riddare i Sverige som inte blev riddare av en riddarorden var Georg Fleetwood 1632.

Med instiftande av Sveriges kungliga riddarordnar år 1748 påbörjades dubbning av riddare igen. Även om detta byggde på den äldre traditionen var detta dock något annat. Under 1800-talet blev det möjligt att anlägga de svenska kungliga riddarordnarna utan föregående dubbning.

Sedan 1975 kan en svensk medborgare inte längre upphöjas till riddare av den svenske kungen genom att bli upptagen i en av Sveriges kungliga riddarordnar, vilket utländska medborgare fortfarande kan bli. Möjligheten att dubbas till riddare kvarstår dock när det gäller frimurare som tillhör Svenska Frimurare Orden vilka efter erhållande av högsta graden kan dubbas till riddare av Carl XIII:s orden av kungen eftersom Carl XIII:s orden av tradition inte räknats till Kungl. Maj:ts orden utan är en personlig kunglig orden.

Genom att erhålla utländsk statsorden kan en svensk medborgare fortfarande bli riddare av en orden, men dubbning till riddare ingår normalt inte. Vissa officiella andliga riddarordnar utdelar fortfarande riddarslag i samband med antagning till riddare: inom det svenska ståthållarskapet av Påvliga Heliga gravens orden har ett trettiotal svenska riddare mottagit riddarslag.

En Artikel Av Antoine ”Anton” Holm

Stefan Gerhardsson (vänster) Och Krister Classon (höger)
Bildresultat för stefan och krister

Va vad det sagt nu igen att..  

Jo har ni hört att Stefan & Krister var en duo bestående av komikerna Stefan Gerhardsson och Krister Classon (då Claesson).

Jovisst, Paret började i Älvsered 1981 som trubadurer med bondkomiska visor på repertoaren, men övergick alltmer i humor med åren. Riksgenombrottet kom i och med revyuppsättningen Skåpbubblor (1988–1993, i Falkenberg), där de burleska figurerna Birger & Olvert skapades.

Olvert (vänster) Birger (höger) i showen Full Fräs

Bildresultat för stefan och krister                                                                                                                                                                                  

1993 respektive 1996 producerades Full Fräs, som blev deras första samarbete med TV4. 1995 byggdes Vallarnas friluftsteater i Falkenberg, som blev deras egen scenanläggning. (Flitigt återkommande skådespelare i duons föreställningar och filmer är bland andra Jojje Jönsson, Annika Andersson och Siw Carlsson.)

Efter tjugo år tillsammans valde Classon att dra sig tillbaka från teaterscenen och lade istället sin fokus på manus och regi av pjäser fram till sin pensionering 2011, men kunde också uppträda sporadiskt på scen (som vid sitt enmansnummer Bäst före?!, 2006). Gerhardsson arbetar fortfarande regelbundet på scenen, mestadels i Lars Classons folklustspel.

1999 släpptes boken 20 år under bältet: Den nakna sanningen om Stefan & Krister, skriven av Anders Wällhed (som bland annat regisserade duons videofilmer inledningsvis). Gerhardsson och Classon medverkade 2010 i TV-programmet De kallar oss roliga.

Stefan Gerhardsson och Krister Classon växte upp på drygt en mils avstånd från varandra, vid gränsen mellan Halland och Västergötland. Classon hade medverkat i dansbandet Bert Bennys, medan Gerhardsson arbetade som elektriker fram till 1985 och hade varit amatörmusiker sedan gymnasiet 1976. Deras första spelning tillsammans var på invigningen av Älvsereds hotell i februari 1981, då arrangören lät göra en duo efter att båda fått förfrågan men ingen av dem ville spela ensam. (Innan detta hade Classon hört talats om Gerhardsson.) Efteråt spelade de inledningsvis på lokala festligheter, med användning av eget material och gamla visor från trakten.

Sedan duons andra liveuppträdande (1981 i Kalv), som övergick i ett slumpartat gräl mellan dom och som för publiken visade sig vara mer underhållande än visorna, blev framgångarna avsevärt större när de därefter framträdde med inslag av liknande diskussioner. De började spela in skivor där visorna varvades med sådana uppträdanden, och publiken växte alltjämt genom att materialet spelades upp i lokalradion. Den ökande publiktillströmningen blev också en stöttande faktor när ett motstånd från kulturnämnden i Falkenbergs kommun uppstod inför en kontroversiell spelning på visfestivalen i Sjönevad. Detta skedde efter att kulturnämnden uppfattade duons kulturellt syftade låttexter som pornografiska.

1983 anställdes duon till Sven Slättengrens revyverksamhet i Värnamo[1], och 1985 hade Gerhardsson och Classon bestämt sig för att satsa helt på livet som artister och komiker. De blev småföretagare genom att ett aktiebolag som bara inkluderade duon bildades. Under 1980-talet producerade de fem skivor. 1987 bildade de företaget Nöjespatrullen (som därifrån och fram till 1991 hette Produktionsgruppen i Halland) tillsammans med andra nöjesprofiler, artister och musiker för att kunna projektera utan behov av hjälp utifrån. Ett av de två första projekten blev revyn Skåpbubblor 1988, som inledningsvis var tilltänkt sju föreställningar men blev 19 – och av detta sattes nya årliga revyer upp fram till 1993, med Stefan & Krister på scen och Janne och Bosse Andersson som producenter, istället för att ha flera olika projekt igång som tanken var i början. Detta ledde till att endast duon och Anderssons blev kvar i företaget.

1988 bildade Gerhardsson och Classon bolaget Buskafilm för att spela in egna videofilmer, och efter fyra produktioner slöt de ett avtal med TV4 om att spela in sin första TV-serie vilken blev 1993 års upplaga av Full Fräs. Efter alla revyframgångar växte också Nöjespatrullen, och teamet kände ett behov av en egen scen. 1995 hyrde Nöjespatrullen en bit mark vid floden Ätran av Falkenbergs kommun, och byggde Vallarnas friluftsteater. Hemlighuset 1996 blev deras första folklustspel och kombinerades liksom följande folklustspel med turnéer runtom i landet. Krister Classon var delaktig i regin och manusen, som kom att bli hans huvuduppgift 2001–2011. Revyn 20 år under bältet som spelades in i Göteborg 2001 blev en “avskedsshow”, och fokus lades framöver istället på folklustspelen på Vallarnas friluftsteater.

2016 uttalade Krister om att han är bipolär i en intervju med Malou Efter Tio (se videon nedan)

 

 

Teater och Scen

 • 1986–1990: Värnamorevyn
 • 1988–1993: Skåpbubblor
 • 1991–1994: Sommarbuskis
 • 1993/1996: Full Fräs
 • 1994–1995: Festkväll på Björkgården
 • 1996: Hemlighuset
 • 1997: Bara Stefan & Krister bara
 • 1997: Hemvärn & påssjuka
 • 1997: Ett gott skratt på Björkgården
 • 1998: Där fick du
 • 1999: Bröstsim & gubbsjuka
 • 2001: 20 år under bältet
 • 2001: Snålvatten och jäkelskap
 • 2002: Bröllop och jäkelskap
 • 2003: Barnaskrik och jäkelskap
 • 2004: Två bröder emellan
 • 2005: Två ägg i högklackat
 • 2006: Brännvin och fågelholkar
 • 2007: Hemsöborna – Väldigt fritt efter Strindberg
 • 2008: Solsting och Snésprång
 • 2009: Virus i Bataljonen
 • 2009: Scen Sommarbuskis
 • 2010: En mor till salu
 • 2011: Pang på pensionatet
 • 2012: Campa i klaveret
 • 2013: Livat i parken
 • 2014: Brännvin i kikar’n
 • 2015: Bröllop i kikar’n
 • 2016: Jäkelskap i kikar’n

Köpvideo och DVD

 • 1989: När dä va då 
 • 1990: Hemkört
 • 1991: Bakhalt
 • 1992–1994: Sommarbuskis
 • 1993: Full Fräs: Roliga timmen mä Stefan & Krister
 • 1996: Hemlighuset
 • 1997: Hemvärn & påssjuka
 • 1998: Bara Stefan & Krister bara
 • 1998: Där fick du
 • 1999: Bröstsim & gubbsjuka
 • 2001: 20 år under bältet
 • 2001: Snålvatten och jäkelskap
 • 2002: Bröllop och jäkelskap 
 •  2003:  Barnaskrik och jäkelskap
 • 2004: Två bröder emellan
 • 2005: Två ägg i högklackat
 • 2006: Brännvin och fågelholkar
 • 2007: Hemsöborna – Väldigt fritt efter Strindberg
 • 2008: Solsting och snésprång
 • 2009: Scen Sommarbuskis
 • 2009: Virus i Bataljonen
 • 2010: En mor till salu
 • 2011: Pang på pensionatet
 • 2012: Campa i klaveret
 • 2013: Livat i parken

TV-serier

 • 1996: Full Fräs
 • 1998: Full Frys

Specialutgåvor

 • 1999: Birger & Olvert – Gräjtest Hits
 • 2009: Dag-Otto: Bäst Of
 • 2010: Dag-Otto Med Vänner
 • 2010: Buskis från Vallarna (“favoriternas favoriter”, intervjuer)

”Så bra som vi har det nu, ska vi ha när vi har det som sämst”

”Det är bra att vi har det lite sämre, för hur vet vi hur bra vi har det, när vi har det bra”

En Artikel Av Antoine ”Anton” Holm 

Selma Lagerlöfs Torg

 Bildresultat för selma lagerlöfs torg
Selma Lagerlöfs torg sett från vägen Backadalen

Selma Lagerlöfs Torg byggdes 1971 och är ett lokalt centrum i norra delen av Hisings Backa i Göteborg. Det ligger cirka 4 kilometer norr om Göteborgs centrum.

Torget är uppkallat efter författaren och nobelpristagaren Selma Lagerlöf. Nationalteatern hade under många år på 1970-talet sin hemvist på fritidsgården vid torget. Svenska Balettskolan i Göteborg och Skälltorpsskolan är två grundskolor i anslutning till torget.

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf, 1909.

Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf, född 20 november 1858 på Mårbacka i Östra Ämterviks församling i Värmland, död 16 mars 1940 på Mårbacka, är en av Sveriges mest framgångsrika och uppskattade författare. Selma Lagerlöf var 33 år när hennes debutroman Gösta Berlings saga utgavs 1891. Hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 1909.

Lagerlöf var den första kvinnan i Svenska Akademien och den första kvinna som fick Nobelpriset i litteratur. Hon var även en av ursprungsledamöterna i Samfundet De Nio.

Även om Lagerlöf förknippas med Mårbacka bodde och verkade hon i Falun under många år, och det var där hon skrev några av sina främsta verk. Även sedan hon flyttat tillbaka till Mårbacka återvände hon flera gånger om året till Falun

 Selma Lagerlöf 23 år gammal

Biografi

Uppväxtåren
Selma Lagerlöf föddes 1858 på herrgården Mårbacka som femte barnet av sex till löjtnant Erik Gustaf Lagerlöf (1819–1885) och Elisabet Lovisa Wallroth (1827–1915).[1] Hennes farfar, Daniel Lagerlöf (1776–1852) var kusin till Esaias Tegnér och hennes farmor, Elisabet Maria Wennervik (1784–1864) var dotter till en komminister. Selma Lagerlöf var även släkt med Erik Gustaf Geijer.[2] Hon föddes med en höftskada som orsakades av att ledkulani höften saknade ordentligt fäste.

När Lagerlöf var tre och ett halvt år gammal, sommaren 1862, blev hon sjuk och helt förlamad i båda benen. Detta försvann lika plötsligt som det hade kommit, men hon hade under sin barndom inte lika lätt att leka som andra barn.

Som många andra barn i borgerlig miljö på den här tiden fick syskonen Lagerlöf sin utbildning i hemmet eftersom det nya folkskolesystemet inte var fullt utbyggt. Deras lärare kom till Mårbacka och undervisade, och Lagerlöf fick undervisning i både engelska och franska.

Selma Lagerlöf var allvarligare och stillsammare än sina syskon och kamrater, något som delvis berodde på hennes höftskada. Men hon var ett begåvat barn och tyckte mycket om att läsa. Den första roman hon läste var en indianbok – Osceola av Thomas Mayne Reid – och redan då, vid sju års ålder, bestämde hon sig för att bli författare.

Vid fjorton års ålder tillbringade Lagerlöf en tid i Stockholm för att få sjukgymnastik för sin höftskada. Om resan till huvudstaden och händelser där berättar hon i Dagbok för Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf. Enligt den boken vistades hon några månader i Stockholm för sjukgymnastik redan som nioåring.

Framtid för Selma Lagerlöfs Torg

Selma Lagerlöfs torg och kringliggande kvarter genomgår en omfattande ombyggnation och förändring dom närmaste åren med byggstart under hösten 2017. Torget växer med 1000 nya bostäder, kontor, handelhus och ett nytt stadsdelshus med rum för kultur tillsammans med nya torgstråk och parkstråk. Det ska även uppföras en ny idrottshall som är unik genom studentlägenheterna som omgärdar hallen. Ett sätt att bygga som inte gjorts tidigare i Sverige.

I framtiden planeras även att en spårvagnslinje dras till Backa förbi Selma Lagerlöfs Torg. Tänkbar tidshorisont för spårdragning är 2023–2025

En Artikel Av Antoine ” Anton” Holm

Antoine Om Thompson Kulsprutan Och Dess Användare

                                  THOMPSON KULSPRUTA 

                          (THOMPSON SUBMACHINE GUN)

                                   

                                                                   

Ljud Effekt 

 

John Taliaferro Thompson

Information Om Vapnet

Namn: Thompson Submachine Gun

Designer: John Taliaferro (utalat “Tolliver”) Thompson.

Född December 31, 1860

Död Juni 21, 1940)

Designad: 1917-1920

Tillverkare: Auto-Ordnance Company (ursprungligen)

The Birmingham Small Arms Company Limited

Colt

Savage Arms

RPB Industries

Producerad   1921–idag

Antal tillverkade   cirka 2.700.000

Vikt 4,9 kg tom (M1928A1)

Längd 850 mm (M1928A1)

Piplängd 270 mm

300 mm (med mynningsbroms)

Patron .45 ACP (11.43×23mm)

Eldhastighet 600–725 rpm (M1928) 1500 rpm (M1919)

Utgångshastighet 285 m/s

Effektiv räckvidd 50 m

Frammatning 20-patroners magasin

30-patroners magasin

50-patroners trummagasin

100-patroners trummagasin

Smeknamn The Tommy Gun, The Chicago Typewriter, The Trench Broom, The Chicago Piano och The Chopper

Vill man se gangstrar och andra personer använda vapnet se denna persons lista: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI85x8PJ2w6yFx5fuF8bla5udd3WCu5Qj

Det var emellertid ett vapen använt av gangsters och i tidens Hollywoodfilmer under depressionen som kulsprutepistolen främst blev känd. Den användes av amerikanska trupper och andra allierade länder under andra världskriget.

Vapnet användes i:

Alla Hjärtans Dag Massakern

Torsdagen den 14 februari 1929 stod ett gäng poliser runt en svårt skadad man i ett garage i Chicago och frågade gång på gång vad som hade hänt. Gangstern Frank Gusenberg hade träffats av ett stort antal maskingevärskulor (uppgifterna varierar från sju till tjugofem) och var döende, men vägrade svara på polisernas frågor. ”Jag säger ingenting”, stönade han. Någon timme senare lämnade den 36-årige Gusenberg jordelivet utan att ha avslöjat vem som hade skjutit honom.

Sedan alkoholförbudet infördes i USA i januari 1920 dominerades Chicago av olika gangsterligor som ägnade sig åt försäljning av alkohol. Inkomsterna från sprithandeln, samt från hasard och prostitution, uppgick vid mitten av 1920-talet till minst 100 miljoner dollar om året. En vanlig månadslön var på drygt 100 dollar och en T-ford kostade mindre än 400 dollar. Till en början hade ligorna en fungerande territorie fördelning, men i november 1924 mördades Northside-gangstern Dion O’Banion i sin blomsteraffär. Det var början till ett långt krig mellan hans anhängare och Al Capones liga där hundratals yrkesbrottslingar sköts ihjäl i strider på stadens gator.

Här är en video från ett spel 

 

Alphonse “Scarface” Capone

Al Capone
Gangster

Född: 17 januari 1899, Brooklyn, New York, USA

Gift med: Mae Capone (1918–1947)

Föräldrar: Teresina Capone, Gabriel Capone

Vapnet användes av John H. Dillinger.

John Herbert Dillinger Jr

Om John Dilinger

Födelsenamn: John Herbert Dillinger Jr.

Alias: The Jackrabbit

Född: 22 juni 1903

Indianapolis, Indiana, USA

Död: 22 juli 1934 (31 år)

Chicago, Illinois, USA

Dödsorsak: Skjuten av polis genom huvudet.

Yrke Bankrånare

Straff Fängelse från 1924 till 1933

Han fick smeknamnet “The Jackrabbit” för sina graciösa rörelser under rånen, som att hoppa över diskar, och sitt sätt att precis lyckas smita undan polisen.

Här är ett bankrån från filmen Public Enemies 2009:

 

Dillinger tros ha varit del av ett gäng som rånat dussintals banker på över 300.000 dollar

Vapnet användes av Bonnie & Clyde


Bonnie Parker & Clyde Barrow 1933

Om Bonnie Och Clyde

Bonnie Parker

Bonnie Elizabeth Parker
Bonnie poserar med cigarr och är märkt av tidningar som en “cigarrökande pistol brud”


Bonnie står framför en 1932 Ford V-8 B-400 convertible sedan.

Bonnie Elizabeth Parker,

Född: 1 oktober 1910 i Rowena, Texas,

Död: 23 maj 1934 (23 år) i Bienville Parish, Louisiana,

Dödsorsak: Skjuten av polis med flera skott mot kroppen

 

The Story Of Bonnie And Clyde

You’ve read the story of Jesse James

of how he lived and died.

If you’re still in need;

of something to read,

here’s the story of Bonnie and Clyde.

Now Bonnie and Clyde are the Barrow gang

I’m sure you all have read.

how they rob and steal;

and those who squeal,

are usually found dying or dead.

 

There’s lots of untruths to these write-ups;

they’re not as ruthless as that.

their nature is raw;

they hate all the law,

the stool pigeons, spotters and rats.

 

They call them cold-blooded killers

they say they are heartless and mean.

But I say this with pride

that I once knew Clyde,

when he was honest and upright and clean.

 

From heart-break some people have suffered

from weariness some people have died.

But take it all in all;

our troubles are small,

till we get like Bonnie and Clyde.

 

If they try to act like citizens

and rent them a nice little flat.

About the third night;

they’re invited to fight,

by a sub-gun’s rat-tat-tat.

 

They don’t think they’re too smart or desperate

they know that the law always wins.

 

They’ve been shot at before;

but they do not ignore,

that death is the wages of sin.

 

Some day they’ll go down together

they’ll bury them side by side.

 

To few it’ll be grief,

to the law a relief

but it’s death for Bonnie and Clyde.                                                      

 Bonnie Parker-1934

Gravplatser

Gravplats

Bonnie Elizabeth Parker

Skriften På graven säger:

“As The Flowers Are Made Sweeter By The Sunshine And The Dew, So This Old World Is Made Brighter By The Lives Of Folks Like You”

Clyde Barrow

Clyde Chestnut Barrow
Clyde poserar med en Browning maskingevär och en hagelbössa

Clyde “Champion” Chestnut Barrow,

Född 24 mars 1909i Ellis County, Texas (nära Telico söder om Dallas),

Död 23 maj 1934 (25 år) i Bienville Parish, Louisiana.

 Dödsorsak: Skjuten av polis med flera skott mot kroppen

Gravplats

Clyde Chestnut Barrow

Skriften På graven säger:

“Gone, but not forgotten”

 

Thompson k-pisten:

i filmer, tv-serier och spel

http://www.imfdb.org/wiki/Thompson

 

Skapad Av Antoine  ”Anton”  Humblot

Antoine Om Bågskytte

Bågskytte

Bildresultat för robin hood

Modernt bågskytte

Bågskytte som sport

Bågskytte är idag främst en sportgren som bland annat förekommer i Olympiska spelen.

Bågskyttebana

Banan bör innefatta säkerhetsanordningar, skyttemållinje med måltavla/or, skytteområde och skyttelinje.

De regelstadgade längderna på banan är tavel avstånd, felmarginal för tavel avstånd, skyttavstånd, säkerhetsavstånd i längdledd och säkerhetsavstånd i sidled.

Tavel avstånd kan varieras mellan 20 och 90 m (ute),(inomhus) 18 m. Det är olika tavel storlekar beroende på skyttens ålder. Avståndet mellan skyttelinje och tavla, där vanliga utenivåer är 20,30,40,50,60,70,90. Felmarginaler för tidigare givna nivåer är 15 cm för intervallet 30-50 m och 30 cm för intervallet 60-90 m. I OS krävs dessutom att man har en vänte linje 5 meter bakom skyttelinjen. Skyttavståndet skall vara 80 cm, dvs det avstånd som är mellan gränserna mellan skyttarna (skyttelucka). Säkerhetsavståndet i längdledd, dvs. bakom måltavlorna, skall vara 50 m om inte särskild säkerhetsutrustning för uppsamling av pilar finnes. Säkerhetsavstånd i sidled är 20 m, denna borde dock gälla en 90 m bana, vidare borde det då gälla att den skall ha en säkerhetsvinkel på 12,5 grader.

Bågskyttemål

Måltavlorna i bågskytte finns i 4 olika utföranden.

40 centimeters diameter för 18 meters bana inomhus för åldern 16 år och uppåt 40 centimeters diameter används även för skyttar i åldern 13-15 på 12 meter inomhus 60 centimeters diameter för 25 meters bana inomhus 60 centimeters diameter används även för skyttar i åldern 10-13 på 12 meter inomhus 80 centimeters diameter för 30-50 meters bana utomhus 122 centimeters diameter för 70-90 meters bana utomhus .

 

Jakt med pil och båge

Är idag inte tillåtet i Sverige. Men i Amerika är det väldigt vanligt förekommande. Vanliga vilt som jagas med pil och båge är bland annat krokodiler och vildsvin.

Bågskytte inom historiskt återskapande

Som en del av återskapandet av kända historiska slag förekommer att fraktionerna skjuter på varandra med långbågar. Beroende på vilket avstånd man har mellan enheterna och vilken utrustning målet har finns det olika sätt att undvika skador på aktörerna.

Bågskytte på tornerspel

På många tornerspel förekommer bågskyttetävlingar med långbågar som en del av uppvisningen. Bågskyttarna är tidsenligt klädda och man skjuter vanligen på halmtavlor.

Pil Och Eldpilsregn

En grupp bågskyttar avlossar ett pilregn med eller utan brinnande pilar. Detta förekommer bland annat som ett essentiellt inslag under medeltidsveckan på Gotland, där man skjuter brinnande pilar ut i vattnet. Historiskt har detta använts inom krigföring.

 

Historisk Bågskytte

Bågskytte I Filmer

Bågskytte Trickshots

Skapad Av Antoine ’’Anton’’ Holm