Historiska händelser

index1814 – Konventionen i Moss mellan Sverige och Norge som blir grunden för den svensk-norska unionen undertecknas.

Boxer19001900 – Allierade trupper intar Peking i Kina.

index22006 – Ett vapenstillestånd avslutar Israel-Libanon-konflikten. Israels blockad av Libanon fortgår till 8 september.

Kommentera